GemeenteBrielleHellevoetsluisOostvoorneOudenhoornPolitiekRockanjeTinteVierpoldersZwartewaal

Terugkoppeling vanuit de gemeenteraad van Voorne aan Zee

In de raadsvergadering van 1 februari waren er meerdere schorsingen omdat raadsleden met elkaar wilden overleggen.

Advertentie

De gemeenteraad van Voorne aan Zee vergaderde op donderdag 1 februari en nam een aantal besluiten. In dit nieuwsbericht leest u welke punten zijn besproken en welke besluiten zijn genomen. Bij de start van iedere raadsvergadering wordt de agenda besproken en vastgesteld door de gemeenteraad.

Volg ons WhatsApp-kanaal om op de hoogte te blijven. Klik op deze URL om lid te worden: https://whatsapp.com/channel/0029VaErz5mE50Uk6ksqJS3T

De burgemeester (als voorzitter van de gemeenteraad) vroeg de gemeenteraad om advies over de vijf ingediende moties. Drie van de vijf moties gingen over de Spreidingswet. Om het overzichtelijk te houden besloot de gemeenteraad om deze moties als één agendapunt te bespreken. De “Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen” (Spreidingswet) is gepubliceerd in de Staatscourant. Hiermee is de wet per 1 februari van kracht. Doel van deze wet is om te zorgen voor voldoende opvangplekken voor vluchtelingen en deze opvang evenwichtiger verdelen over provincies en gemeenten.

De drie ingediende moties werden verworpen. Dat betekent dat de moties niet genoeg stemmen kregen om te worden uitgevoerd door het college. Wel heeft het college aangegeven de gemeenteraad op korte termijn nader te informeren over de Spreidingswet.

Moties

De twee andere moties haalden het wel. De motie ‘Frisse start’ ging over het opruimen van kerstbomen en vuurwerkresten en over het inleveren van de kerstbomen in de gemeente. De motie
‘MaaiMeiNiet’ ging over het ecologisch maaien van dijken, bermen, wallen en oevers.

Daarnaast werden de volgende besluiten genomen:

  • Mevrouw Maaike Bunschoten werd benoemd tot commissielid voor de fractie van LEF!
  • Regiovisie Huiselijk geweld en kindermishandeling 2024-2027 “Samen de cirkel doorbreken”
  • Vestiging voorkeursrecht op perceel Sportlaan 13 in Hellevoetsluis
  • Najaarsrapportage 2023 Recreatieschap Voorne-Putten

Instrumenten van de gemeenteraad

Gemeenteraadsleden hebben verschillende instrumenten om hun taken uit te oefenen. Zo zijn er een aantal instrumenten om invloed uit te oefenen op de besluitvorming én om de taken van het college van burgemeester en wethouders te controleren.

Motie

Tijdens de besluitvormende ronde kunnen raadsleden door middel van een motie een uitspraak doen over een geagendeerd onderwerp. De uitspraak is een wens, verzoek, opdracht of oordeel (bijvoorbeeld treurnis of afkeuring). De motie is niet bindend en wijzigt het voorliggende besluit niet, maar heeft wel een politieke betekenis. Aan het college wordt gevraagd om deze vervolgens uit te voeren. Na een discussie over de motie wordt hierover gestemd in de gemeenteraad.

Motie vreemd aan de orde van de dag

Raadsleden kunnen over een actueel onderwerp dat niet is geagendeerd een uitspraak doen. Zij dienen daarvoor een motie vreemd aan de orde van de dag in.

Voorstel van Orde

Tijdens de vergadering kunnen raadsleden een voorstel over het verloop van de vergadering doen. Ze kunnen vragen om een schorsing, de volgorde van de agenda wijzigen etcetera.

In de raadsvergadering van 1 februari waren er meerdere schorsingen omdat raadsleden met elkaar wilden overleggen.

Advertentie
Misschien wilt u dit ook lezen?
Close

Adblock? Dat vinden wij jammer!

Adblock geïnstalleerd? Dat vinden wij jammer. Onze website is geheel gratis te bezoeken. Maar wij halen onze onkosten uit het tonen van advertenties. Wilt u er over nadenken om Adblocker niet te gebruiken? Zo kunnen wij alles op deze website gratis blijven aanbieden.