Algemeen

Waterschapsbelasting met 9,1% omhoog in 2023

Advertentie

Waterschap Hollandse Delta maakt scherpe keuzes bij het bepalen van de tarieven voor de waterschapsbelasting voor 2023. Om de werkzaamheden volgend jaar te kunnen uitvoeren is een gemiddelde belastingverhoging nodig van 9,1%. Hierbij staat het belang van sterke dijken, voldoende en schoon water, veilige wegen en fietspaden en gezuiverd afvalwater voor nu en in de toekomst centraal. Dit staat in de begroting 2023, die het college van dijkgraaf en heemraden heeft aangeboden aan de Verenigde Vergadering. 

Ook het waterschap heeft te maken met de hoge inflatie en fors gestegen energietarieven. Daarnaast hebben de lange levertijden van goederen als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de krapte op de arbeidsmarkt een prijsopdrijvend effect. Het college heeft daarom scherpe keuzes gemaakt. Een aantal activiteiten is in tijd doorgeschoven en het waterschap teert flink in op de reserves. Daardoor blijft de gemiddelde belastingverhoging beperkt tot 9,1%. Zonder deze keuzes waren de tarieven voor 2023 aanzienlijk hoger uitgevallen. 

Nieuw bestuur gesteld voor grote maatschappelijke opgaven

In maart 2023 zijn er weer waterschapsverkiezingen. In de begroting ligt een stevige basis voor het nieuwe bestuur om gesteld te staan voor de grote maatschappelijke opgaven in onze regio. Door te anticiperen op zaken als klimaatneutraliteit, toekomstbestendige ruimtelijke ontwikkelingen en het versterken van de biodiversiteit neemt waterschap Hollandse Delta ook voor de lange termijn zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Een hoger veiligheidsniveau in onze delta

Om het waterschap heen gebeurt veel dat grote invloed heeft op de taken. Zo veroorzaakt de klimaatverandering extremer weer met hevige piekbuien en langere periodes van droogte. Ook de veranderende wet- en regelgeving, zoals aangescherpte milieunormen, hebben invloed op de uitvoering van de kerntaken.

Waterschap Hollandse Delta is zich bewust van zijn omgeving en kent de dynamiek van het water die het beheergebied eigen is. Voor 2023 ligt de focus op het werken aan een hoger veiligheidsniveau voor onze inwoners. Daartoe wil het waterschap de samenwerking met gemeenten, belangengroeperingen en terrein beherende organisaties intensiveren.

Besluitvorming 

Definitieve besluitvorming over de begroting 2023 vindt plaats in de Verenigde Vergadering (het algemeen bestuur van het waterschap) van 23 november 2022. De conceptbegroting staat als document onderaan deze pagina.   

Advertentie

Geef een reactie

Misschien wilt u dit ook lezen?
Close

Adblock? Dat vinden wij jammer!

Adblock geïnstalleerd? Dat vinden wij jammer. Onze website is geheel gratis te bezoeken. Maar wij halen onze onkosten uit het tonen van advertenties. Wilt u er over nadenken om Adblocker niet te gebruiken? Zo kunnen wij alles op deze website gratis blijven aanbieden.