Algemeen

Waterschap maait veiligheidsstroken in bermen minder breed

Advertentie

Veilig verkeer is belangrijk. Daarom maait waterschap Hollandse Delta de eerste strook van de wegberm. Zo heeft het verkeer meer overzicht en uitwijkmogelijkheid. Maar het waterschap wil ook meer ruimte voor de natuur. Daarom gaat Hollandse Delta de zogeheten ‘veiligheidsstrook’ voortaan anders maaien.

In veiligheidsstroken langs waterschapswegen mag het gras in de eerste anderhalve meter van de berm niet hoger zijn dan 50 centimeter. Langs circa 500 kilometer van de belangrijkste verbindingswegen blijft dit zo. Langs 940 kilometer kleinere polderwegen en fietspaden wordt de veiligheidsstrook minder breed, namelijk 50 centimeter. Langs 160 kilometer weg en fietspad wordt helemaal geen veiligheidsstrook meer gemaaid. Bij kruispunten wordt wel gemaaid zodat weggebruikers van kruisende wegen elkaar goed kunnen zien.

Ecologisch beheer

Daarnaast vergroot het waterschap het aantal ecologisch beheerde bermen. Deze bermen worden één tot twee keer per jaar gemaaid en het gemaaide gras wordt afgevoerd. Zo kan de grond verschralen wat beter is voor de biodiversiteit. Ook de maaihoogte is er aangepast van 5-10 naar 8-12 centimeter.

Gefaseerd maaien

Het waterschap gaat ook gefaseerd maaien. In 63 kilometer berm blijft 25% van het gras voortaan staan, met 200 meter afstand tussen de ongemaaide stukken. Dit is precies de afstand die insecten kunnen overbruggen. Door niet de hele berm te maaien maar bewust stukken over te slaan, kunnen insecten en kleine dieren zich verschuilen en hebben meer soorten planten een kans om te overleven.

Heemraad wegen en groen, Henk van der Drift: “Uit onderzoek blijkt dat deze maatregelen de verkeersveiligheid niet in gevaar brengen. Moet toch de hele berm worden gemaaid? Laat het ons dan weten. Ga niet zelf maaien. Samen werken we aan meer ruimte voor de natuur, meer biodiversiteit en een betere ecologie in ons prachtige werkgebied in Zuid-Holland zuid.”

Advertentie

Geef een reactie

Misschien wilt u dit ook lezen?
Close

Adblock? Dat vinden wij jammer!

Adblock geïnstalleerd? Dat vinden wij jammer. Onze website is geheel gratis te bezoeken. Maar wij halen onze onkosten uit het tonen van advertenties. Wilt u er over nadenken om Adblocker niet te gebruiken? Zo kunnen wij alles op deze website gratis blijven aanbieden.