Brielle

Voormalig burgemeester Betty van Viegen ontvangt erepenning in BREStheater

Advertentie

Het gemeentebestuur van Brielle kent volgens traditie de mogelijkheid om tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst als blijk van waardering en erkentelijkheid een Erepenning toe te kennen. Dit jaar is het laatste jaar van de gemeente Brielle. Om die reden is het ook de laatste kans om nog een aantal personen en organisaties die zich de afgelopen decennia als vrijwilligers zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeente te onderscheiden.

De gemeentelijke erepenning is niet primair uitgevonden voor bestuurders. Maar als er sprake is van een zeer verdienstelijke bestuurder die niet alleen meer dan 8 jaar heeft gefunctioneerd maar daarnaast ook als vrijwilliger nog tijd vond en vindt voor andere maatschappelijk nuttige werkzaamheden, wordt dat een andere zaak. Dat geldt ook voor Betty van Viegen, die in oktober 2014 na 12 jaar burgemeesterschap met welverdiend pensioen ging.

Betty van Viegen ontving donderdagavond 8 december een erepenning voor een volle zaal in het BREStheater na afloop van de voorstelling “Brielle danst HOOP”. Dit was het laatste evenement in de reeks van velen van het jubileumjaar 2022 gesteund door de Stichting Brielle 2022 waar Betty van Viegen voorzitter van is. 

Betty van Viegen heeft zich tijdens haar burgemeesterschap al zeer verdienstelijk gemaakt met een aantal niet direct aan de functie verbonden nevenfuncties. Zo was zij vele jaren voorzitter van het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Vestingsteden en bekleedde zij bovendien het erevoorzitterschap van het Rode Kruis in onze regio. Ook na haar terugtreden als burgemeester heeft ze al snel als vrijwilliger allerlei maatschappelijke taken als vrijwilliger opgepakt. Zo werd zijn onder andere bestuurslid van de Historische Vereniging De Brielse Maasmond.

In 2019 werd zij door burgemeester Rensen gevraagd voorzitter te willen worden van de stichting Eersteling der Vrijheid. Deze stichting is op initiatief van de gemeente opgericht ten behoeve van de voorbereiding van het jubileumjaar 2022, de viering van 450 Jaar Vrijheid na de inname van de stad Den Briel door de Watergeuzen op 1 april 1572. De stichting Eersteling der Vrijheid had vooral als taak een aantal zeer grote en dure activiteiten te organiseren en hiervoor ook een aantal grote sponsoren aan het jubileumjaar te verbinden. 

De Stichting is mede door de grote inspanningen van Betty als voorzitter in haar doelstellingen geslaagd. Er zijn een aantal prachtige evenementen georganiseerd, zoals de concerten van Sinfonia Rotterdam in de Catharijnekerk en de unieke theaterproductie Paddeltje naar het boek van Johan Been. De Stichting Eersteling der Vrijheid heeft bovendien het initiatief genomen tot de al veel geroemde maquette van Brielle die sinds kort in de hal van het museum te bewonderen valt. De Brielle-Lezing, uitgesproken door eminente historici, heeft inmiddels twee keer plaatsgevonden. De derde Brielle-Lezing vindt op 10 december 2022 plaats. Daarmee lijkt een mooie nieuwe traditie te zijn geboren. 

Ook voor de andere stichting die was opgericht voor de organisatie van het Jubileumjaar – de stichting Brielle2022 heeft Betty van het voorzitterschap van deze stichting op zich genomen. Deze stichting had vooral tot doel om Brielse vrijwilligers en verenigingen te mobiliseren voor goede ideeën en acties en ze daarbij met wat geld en faciliteiten te ondersteunen. Betty heeft op enthousiaste wijze het stichtingsbestuur bij de hand genomen en tot grote prestaties gemotiveerd. Er is enorm veel tot stand gebracht, samen met heel veel andere enthousiaste vrijwilligers uit Brielle.

We kunnen nu – bijna aan het einde van het Jubileumjaar – constateren dat Brielle een bijzonder geslaagd Jubileumjaar heeft meegemaakt. Dat is niet in de laatste plaats aan de grote inzet van Betty van Viegen te danken. Daarom past het om kort voor de afsluiting van het Jubileumjaar haar in aanmerking te laten komen voor toekenning van de Brielse Erepenning.

Advertentie

Geef een reactie

Adblock? Dat vinden wij jammer!

Adblock geïnstalleerd? Dat vinden wij jammer. Onze website is geheel gratis te bezoeken. Maar wij halen onze onkosten uit het tonen van advertenties. Wilt u er over nadenken om Adblocker niet te gebruiken? Zo kunnen wij alles op deze website gratis blijven aanbieden.