Gemeente

Verzanding Haringvlietmonding; onderzoek nadert einde

Advertentie

Voor de kust van Rockanje en Oostvoorne, bij de Kop van Goeree en in de vaargeul naar het Haringvliet vindt verzanding plaats. De zeebodem in de Haringvlietmonding is de afgelopen decennia ingrijpend veranderd en dit proces van verzanding zet door. Dit heeft gevolgen voor bijvoorbeeld recreatie, toerisme, scheepvaart en natuur. 

Onderzoek naar verzanding 

Samen met 11 andere partijen, heeft de gemeente Westvoorne daarom een onderzoek laten uitvoeren. Zij willen dat het gebied rond de Haringvlietmonding een aantrekkelijk en leefbaar gebied blijft om in te wonen, werken en recreëren. Het onderzoek biedt belangrijke informatie voor de toekomst van het kustgebied.

Stakeholderbijeenkomst

Deze informatie is gedeeld met organisaties en bedrijven die gevolgen ondervinden van de verzanding. Tijdens een digitale stakeholderbijeenkomst op 20 januari waren ongeveer 50 vertegenwoordigers aanwezig van verschillende sectoren zoals natuur, maritiem, toerisme, recreatie en overheid. Ook gingen zij met elkaar in gesprek over wat voor hen belangrijk is voor de toekomst.

Bestuurlijk niveau

Ook op bestuurlijk niveau is er grote aandacht voor de verzanding. Op 24 januari was er een bijeenkomst voor de algemene besturen van de overheden die bij het onderzoek betrokken waren (waterschap Hollandse Delta, provincie Zuid-Holland en de gemeenten Brielle, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne) en bestuurlijk vertegenwoordigers van Vereniging Natuurmonumenten, stichting Het Zuid-Hollands Landschap, Recreatieschap Voorne-Putten, Rijkswaterstaat en Havenbedrijf Rotterdam. Ruim 80 bestuurders, waaronder leden van onze gemeenteraad, waren hierbij aanwezig.

Vervolg

Op donderdag 3 februari wordt het onderzoek afgerond in een overleg van de twaalf coalitiepartijen. Ook wordt dan meer bekend over de stappen die de partijen de komende periode willen nemen.

Advertentie

Geef een reactie

Adblock? Dat vinden wij jammer!

Adblock geïnstalleerd? Dat vinden wij jammer. Onze website is geheel gratis te bezoeken. Maar wij halen onze onkosten uit het tonen van advertenties. Wilt u er over nadenken om Adblocker niet te gebruiken? Zo kunnen wij alles op deze website gratis blijven aanbieden.