GemeenteBrielle

Vervolgprocedure windproject Brielse Brug

Advertentie

Op 8 juli 2022 hebben initiatiefnemers een vergunningsaanvraag ingediend voor de oprichting van twee windturbines in de Nieuwe Ondernemingspolder nabij Brielle.

Volg ons WhatsApp-kanaal om op de hoogte te blijven. Klik op deze URL om lid te worden: https://whatsapp.com/channel/0029VaErz5mE50Uk6ksqJS3T

Op 8 januari 2024, heeft de gemeenteraad een ontwerp verklaring van geen bedenkingen (ontwerp vvgb) afgegeven voor dit windproject. Ook heeft de gemeenteraad de gemeentelijke coördinatieregeling van toepassing verklaard op de vervolgprocedure. Die coördinatieregeling houdt in dat de benodigde omgevingsvergunning met buitenplanse afwijking, het besluit tot ontheffing van de Wet natuurbeschermingswet en het Maatwerkbesluit gelijktijdig ter inzage worden gelegd. Het besluit van 8 januari jongstleden houdt vooral in dat nu de procedure kan worden opgestart om zienswijzen in te dienen en het is dus nog geen definitief besluit voor de realisatie van het windproject.
 
De gemeente heeft de rol om het plan van de initiatiefnemer te toetsen op alle ruimtelijke aspecten, voordat er een vergunning verleend kan worden. Het plan wordt van vrijdag 19 januari zes weken ter inzage gelegd. Dat is een belangrijke stap om ook alle reacties van belanghebbenden te kunnen meewegen en om te kunnen beoordelen wat die betekenen voor het plan. Iedereen heeft tijdens deze periode de mogelijkheid schriftelijk of mondeling te reageren op de ontwerp verklaring van geen bedenkingen en de bijbehorende stukken van de vergunningsaanvraag. De te ontvangen zienswijzen worden zorgvuldig geanalyseerd en beoordeeld door de gemeente (en onze adviseurs) en meegewogen in een definitief voorstel waarover de gemeenteraad een besluit neemt.
 
Er is – later in het traject – dus een definitieve verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad nodig voordat het college van burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning kan afgeven.

Advertentie

Adblock? Dat vinden wij jammer!

Adblock geïnstalleerd? Dat vinden wij jammer. Onze website is geheel gratis te bezoeken. Maar wij halen onze onkosten uit het tonen van advertenties. Wilt u er over nadenken om Adblocker niet te gebruiken? Zo kunnen wij alles op deze website gratis blijven aanbieden.