Gemeente

Vergunning verleend voor Zonnepark Tinte

Advertentie

Aan de Konneweg in Tinte komt een zonnepark. Dit park wordt volgend jaar door SolarEnergyWorks samen met energiecoöperatie Voorne-Putten Energie ontwikkeld. De vergunning hiervoor is op 13 september 2022 verleend en op 28 oktober onherroepelijk geworden.

Wethouder Lies van der Pol is verheugd met deze ontwikkeling: “We hebben als gemeente de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn. Dit nieuw te ontwikkelen zonnepark zal ons daarbij gaan helpen”. De zonnepanelen kunnen naar verwachting jaarlijks ruim 3.000 huishoudens van stroom voorzien.

Landschappelijke inpassing

De gemeente vindt het belangrijk dat het open landschap zo veel mogelijk behouden blijft. Het zonnepark wordt op een zorgvuldige wijze in het landschap ingepast en de ecologische kwaliteit wordt zo veel mogelijk bevorderd.. Dit gebeurt in samenspraak met natuurvereniging KNNV. Over de nadere uitwerking hiervan zal nog afstemming plaatsvinden met de omwonenden.

Financiële participatie 

Om inwoners van de gemeente te laten meeprofiteren én meebeslissen over de opbrengsten van het zonnepark werken de initiatiefnemers samen met de lokale energiecoöperatie Voorne-Putten Energie. Voorne-Putten Energie gaat obligaties uitgeven, waarmee er gedeeld kan worden in de opbrengsten van het zonnepark. Daarnaast kan iedereen lid worden van Voorne-Putten Energie en zeggenschap krijgen over wat er met een deel van de opbrengsten van het zonnepark gebeurt. Over de hier genoemde mogelijkheden, voorwaarden en wat dit betekent voor inwoners zullen de initiatiefnemers en Voorne-Putten Energie nader naar buiten treden.

Bovendien wordt er ook een omgevingsfonds opgericht. De revenuen hiervan worden ingezet voor een verdere verduurzaming van lokale en maatschappelijke initiatieven die de leefbaarheid binnen de gemeente verhogen Hierover zullen de initiatiefnemers en Voorne Putten Energie de inwoners informeren.

Advertentie

Geef een reactie

Adblock? Dat vinden wij jammer!

Adblock geïnstalleerd? Dat vinden wij jammer. Onze website is geheel gratis te bezoeken. Maar wij halen onze onkosten uit het tonen van advertenties. Wilt u er over nadenken om Adblocker niet te gebruiken? Zo kunnen wij alles op deze website gratis blijven aanbieden.