PolitiekGemeente

Uitslag Provinciale Staten verkiezingen Voorne aan Zee bekend

Advertentie

Op 15 maart 2023 kon u stemmen voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen.

Provinciale Staten

Bij de Provinciale Statenverkiezing in Voorne aan Zee is BBB de grootste partij met 6248 stemmen. De tweede partij is VVD (5356 stemmen), gevolgd door JA21 (2439 stemmen) en PVV (2437 stemmen). De opkomst in Voorne aan Zee was 52%.

Bij de provinciale statenverkiezingen kiest u de leden van de Provinciale Staten. Zij stellen de hoofdlijnen van het provinciale beleid vast en nemen de belangrijkste beslissingen. Zo beslissen ze mee over bijvoorbeeld de aanleg van woonwijken, bedrijventerreinen, natuurgebieden en doorgaande wegen. Daarnaast controleren de Provinciale Staten of het bestuur van de provincie, de Gedeputeerde Staten, het beleid goed uitvoert en kiezen zij de leden van de Eerste Kamer.

Waterschap Hollandse Delta

De uitslag van de waterschapsverkiezingen volgt zo snel mogelijk.

Bij de waterschapsverkiezingen stemt u voor het algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta. Dit is vergelijkbaar met de gemeenteraad. Het algemeen bestuur bepaalt het beleid van het waterschap en controleert het dagelijks bestuur van het waterschap. De 21 waterschappen in Nederland zorgen ervoor dat wij droge voeten houden. En dat we schoon water hebben. Zij houden zich bezig met onderhoud van dijken en sluizen, zuiveren van het afvalwater, controleren van de kwaliteit van ons zwemwater en natuurbeheer in en om het water.

Openbare zitting centraal stembureau

Op vrijdag 24 maart 2023 om 10.00 uur is er een openbare zitting van het centraal stembureau. Dan maakt het bureau de uitslag bekend van de verkiezing van de leden van de Provinciale Staten van Zuid-Holland. En van de verkiezing van het kiescollege niet-ingezetenen voor de Eerste Kamer.

Vergadering volgen

U kunt deze vergadering bijwonen en online volgen via een livestream. De vergadering is in het provinciehuis van Zuid-Holland (Zuid-Hollandplein 1).
 

Bezwaar maken 

Denkt u dat er een fout is gemaakt? Bijvoorbeeld bij het tellen van de stemmen of het vaststellen van de uitslagen? Kijk hier hoe u bezwaar kunt maken. U kunt ook een melding doen tijdens de zitting van het centraal stembureau op vrijdag 24 maart. U kunt dan ook een ander bezwaar maken. Bijvoorbeeld over een stembureau dat slecht bereikbaar is.

Processen-verbaal

De gemeente moet volgens de Kieswet de processen-verbaal van de verkiezingen voor iedereen openbaar publiceren. De processen-verbaal voor Provinciale Staten vindt u hier en die voor de waterschappen vindt u hier.
 

Advertentie

Geef een reactie

Adblock? Dat vinden wij jammer!

Adblock geïnstalleerd? Dat vinden wij jammer. Onze website is geheel gratis te bezoeken. Maar wij halen onze onkosten uit het tonen van advertenties. Wilt u er over nadenken om Adblocker niet te gebruiken? Zo kunnen wij alles op deze website gratis blijven aanbieden.