Gemeente

Uitnodiging inloopavond windproject Noordzeeboulevard op maandag 16 mei 2022

Advertentie

Westvoorne – Wind is een onuitputtelijke bron van energie. Windmolens wekken schone energie op. Voor de gemeente Westvoorne is het van groot belang mee te helpen de opwarming van de aarde te beperken. Om de CO2 uitstoot te verlagen en minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. Onze ambitie is in 2040 een energieneutrale gemeente te zijn. Windenergie past hier goed bij.

Windmolens langs de Noordzeeboulevard in Oostvoorne

De provincie Zuid-Holland gaf ons de taak binnen onze gemeente windmolens te realiseren. U heeft er wellicht over gelezen. Op de aangewezen windlocatie langs de Noordzeeboulevard zouden voor 2025 een of twee windmolens moeten komen, die samen minimaal 9 MW aan windenergie opwekken (genoeg energie voor het jaarverbruik van tienduizenden huishoudens). De windlocatie omvat het gebied aan weerszijden van de Brielse Gatdam, maar we bekijken allereerst of de windmolens aan de westelijke zijde kunnen komen (zie kaartje).

Onderzoek is gestart

Energieleverancier Pure Energie is de ontwikkelaar van dit windproject, in afstemming met energiecoöperatie Voorne-Putten Energie. Om straks windmolens te kunnen plaatsen moet de initiatiefnemer verschillende procedures volgen. De gemeente is het bevoegd gezag en
zorgt ervoor dat aanvragen voor de benodigde vergunningen worden behandeld. Dit is een omvangrijk en langdurig proces. Onderzoek moet laten zien welke invloed windmolens kunnen hebben op de omgeving. Daaruit volgt waar de molens binnen deze windlocatie
het beste kunnen worden geplaatst en wat de initiatiefnemer kan doen om overlast te verminderen. Bijvoorbeeld door een systeem waarmee de molens tijdelijk stilgezet kunnen worden wanneer groepen trekvogels passeren, of door vleermuisdetectie. Het onderzoek is net opgestart en duurt zeker nog dit hele jaar.

Wij willen u graag informeren over het project en het proces

Wij vinden het belangrijk u als inwoner en liefhebber van het gebied te betrekken bij deze ontwikkeling en u goede informatie te geven. Zo weet u wat u kunt verwachten. De komende tijd gaan we vaker informatiebijeenkomsten organiseren en richten we een klankbordgroep op, waar u lid van kunt worden. De klankbordgroep denkt gedurende het gehele project kritisch mee. U kunt bovendien fi nancieel participeren in het windproject en meedenken over het gebiedsfonds dat deel uitmaakt van dit project.

Eerste inloopbijeenkomst maandag 16 mei, van 19.00 tot 21.30 uur

U bent van harte welkom in hotel ’T Wapen van Marion, op Zeeweg 60 in Oostvoorne.  Op deze avond stellen duurzaam energiebedrijf Pure Energie en energiecoöperatie Voorne-Putten Energie zich aan u voor. En geven we u graag informatie over het project. Verschillende betrokken partijen zijn aanwezig om met u het gesprek aan te gaan. Uiteraard is er ook alle gelegenheid om uw vragen te stellen.

Om een inschatting te kunnen maken van het aantal deelnemers, willen we u vragen zich vooraf aan te melden via een mail aan gemeente@westvoorne.nl, onder vermelding van ‘aanmelding inloopavond windproject’. Wij zien uit naar uw komst!

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Op duurzaamwestvoorne.nl/energie/wind kunt u altijd terecht voor meer informatie.

Bron: Gemeente Westvoorne

Advertentie

Geef een reactie

Adblock? Dat vinden wij jammer!

Adblock geïnstalleerd? Dat vinden wij jammer. Onze website is geheel gratis te bezoeken. Maar wij halen onze onkosten uit het tonen van advertenties. Wilt u er over nadenken om Adblocker niet te gebruiken? Zo kunnen wij alles op deze website gratis blijven aanbieden.