AlgemeenGemeente

Trainingsuren politie laten stijgende lijn zien

Advertentie

Nederland – De politie vindt het belangrijk dat politieagenten goed getraind zijn en blijven. Door onder meer personeelstekort, maatschappelijke onrust en toename in het bewaken en beveiligen van personen en objecten, is de druk op de politieorganisatie groot.

Met de Arbeidsinspectie zijn daarom afspraken gemaakt over het minimaal aantal uren dat politieagenten jaarlijks trainen. Die afspraken zijn vorig jaar gehaald.

Politieagenten trainden in 2022 gemiddeld 25,5 uur op het gebruik van geweld. Het gaat dan niet alleen om gebruik van het vuurwapen, maar ook om het voorkomen en de-escaleren van conflicten en om aanhoudings- en zelfverdedigingsvaardigheden. De helft (50%) van de politiemedewerkers met een wapen trainde al 32 uur of meer. Dat is gelijk aan het tussendoel dat de Arbeidsinspectie en de politie hebben afgesproken.

Basisteams

In de basisteams – de agenten op straat en in de noodhulp – ligt het percentage van collega’s dat 32 uur of meer trainde al op ruim 70%. Volgens het met de Arbeidsinspectie afgesproken groeipad moet dit jaar 70% en het jaar daarop 90% van alle medewerkers met een wapen meer dan 32 uur trainen. Dit groeipad is afgesproken, zodat de andere politietaken nu niet het geding komen.

Stijgende lijn

Mede als gevolg van beperkende maatregelen tijdens de coronapandemie, lag het aantal trainingsuren in 2021 op gemiddeld 15,8 uur en in 2020 op gemiddeld 11,4 uur. De politie wil de komende jaren toegroeien naar minimaal 32 trainingsuren voor politieagenten.

Toetsen en certificeren

Politieagenten doorlopen een volledige politieopleiding en zijn voor alle geweldsmiddelen getoetst en gecertificeerd. Bovenop de basisopleiding, worden agenten elk jaar twee keer getoetst op schietvaardigheid en krijgen daarbij een aanhoudings- en zelfverdedigingstoets. Daar laat de agent zien dat wapens en vaardigheden op de juiste wijze worden gebruikt. Tot slot doen agenten ook een toets geweldbeheersing, waarin kennis van de wet met behulp van vragen en cases wordt getest. Als een agent de schiettoets niet haalt of niet op tijd doet, dan moet de agent het vuurwapen inleveren.

Capaciteit

Op de politie wordt altijd een groter beroep gedaan, dan qua capaciteit kan worden geleverd. Samen met het bevoegd gezag moet de politie daarom steeds afwegen waar politieinzet het meest gewenst is. Druk op de politieorganisatie, onder meer door personeelstekort, maatschappelijke onrust en toename in het bewaken en beveiligen van personen en objecten, kan effect hebben op het aantal uren dat aan training besteed kan worden.

Advertentie

Geef een reactie

Misschien wilt u dit ook lezen?
Close

Adblock? Dat vinden wij jammer!

Adblock geïnstalleerd? Dat vinden wij jammer. Onze website is geheel gratis te bezoeken. Maar wij halen onze onkosten uit het tonen van advertenties. Wilt u er over nadenken om Adblocker niet te gebruiken? Zo kunnen wij alles op deze website gratis blijven aanbieden.