GemeentePolitiek

Terugkoppeling vanuit de gemeenteraad 25 mei 2023

Advertentie

De gemeenteraad van Voorne aan Zee vergaderde op donderdag 25 mei en heeft een aantal besluiten genomen. In dit nieuwsbericht leest u welke punten werden besproken en welke besluiten zijn genomen.

Verordening Winkeltijden Voorne aan Zee 2023

De nieuwe gemeente Voorne aan Zee had drie verordeningen winkeltijden. Hierdoor golden in Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne verschillende richtlijnen voor winkeliers. Deze drie verordeningen Winkeltijden zijn daarom samengevoegd tot één Verordening Winkeltijden Voorne aan Zee. 

De belangrijkste punten hieruit zijn:

  • Winkels mogen op zondag geopend zijn tussen 08.00 uur en 22.00 uur;
  • Winkels mogen geopend zijn tussen 08.00 uur en 22.00 uur op de volgende feestdagen: Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag. Op dagen die niet zijn aangemerkt als feestdag, zoals Koningsdag of het Suikerfeest, gelden de gebruikelijke openingstijden voor een werkdag of zondag. Uitzondering: op 4 mei na 19.00 uur zijn alle winkels gesloten, ook als deze dag op zondag valt. Deze keuze is gemaakt als uiting van respect voor de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog;
  • In de verordening staan ook eisen voor de openingstijden van onder andere avondwinkels en musea.

Het CDA en Vrij Voorne stelden de raad voor twee amendementen (aanpassingen) aan te nemen. Het voorstel van het CDA en Vrij Voorne was om de openingstijd op de zondag te vervangen door 12.00 uur in plaats van 8.00 uur. Met het argument dat een 24-uur economie de druk op de samenleving verhoogt en ondernemers zich gedwongen kunnen voelen de winkel te openen terwijl ze dit eigenlijk niet willen. Vooral kleine winkels en supermarkten kunnen deze druk voelen, terwijl juist zij belangrijk zijn voor onze dorpen. Daarnaast zijn ze bang dat met het personeelstekort dat er nu is kan het zijn dat er een versnippering van openingstijden gaat komen. Met het tweede voorstel voor aanpassing zag men Eerste Kerstdag graag toegevoegd als feestdag vooral omdat eerste kerstdag een belangrijk moment is voor familie, ook voor medewerkers van supermarkten. 

Beide amendementen werden ondanks dat er begrip was voor de standpunten door de gemeenteraad verworpen.

Amendement

De gemeenteraad kan besluiten nemen die van de voorstellen van burgemeester en wethouders afwijken, of die afwijken van initiatiefvoorstellen van één of meerdere raadsfracties. Een voorstel voor zo’n wijziging van een ontwerpbesluit heet een amendement.

Bescherming tegen de zon in heel Voorne aan Zee 

De leden van de politieke partijen VVD, IBV, PVaZ en BVNL gesteund door CDA, GroenLinks PvdA en ONS Brielle stelden de gemeenteraad voor de volgende motie aan te nemen Bescherming tegen de zon in heel Voorne aan Zee.

In de zomer van 2022 vijf zonnebrandcrèmepalen geplaatst op de 1e en 2e Slag van het Badstrand in Rockanje en rondom het Oostvoornse Meer. In de nieuwe gemeente Voorne aan Zee zou worden bekeken of deze proef door zou kunnen gaan. Het gebruik van de zonnebrandcrèmepalen is in de tussentijd geëvalueerd. In de periode van juli tot en met september 2022 zijn in totaal 21.237 smeerbeurten geweest door bezoekers. Verschillende paviljoenhouders hebben aangegeven dat de zonnebrandcrèmepalen positief zijn ontvangen. Het college werd donderdag 25 mei 2023 gevraagd om het gebruik van de zonnebrandcrèmepalen voort te zetten en uit te breiden naar de andere stranden en andere recreatiegebieden in Voorne aan Zee. Goede bescherming tegen de zon is belangrijk in het voorkomen van huidkanker, daarom verdient preventie verdient de juiste aandacht, aldus de raad. Voor 2023 is met behulp van sponsoren budget gevonden om hier in 2023 invulling aan te geven. Naast Rockanje en Oostvoorne komen er ook zonnebrandcrèmepalen in Hellevoetsluis en Brielle. De motie werd breed ondersteund en aanvaard. 

Moties

Partijen in de gemeenteraad kunnen tijdens de raadsvergadering moties inleveren. Zij willen de raad een uitspraak laten doen over een onderwerp dat op de agenda staat, of over andere onderwerpen die bijvoorbeeld van dit moment zijn. In zo’n motie wordt altijd aan het college gevraagd om deze daarna uit te voeren. Na een discussie over het voorstel wordt erover gestemd door de gemeenteraad. 

Als hamerstuk is vastgesteld:

  • Begroting 2024-2027 en jaarverslag 2022 GGD;
  • Duurzaamheidsverordening en -lening particulieren. De kabelgoottegel is aan de verordening toegevoegd en voor 2025 wordt beleid gemaakt waarmee het mogelijk wordt om elektrische voertuigen veilig op de openbare weg op te laden;
  • Benoeming Functionaris Gegevensbescherming gemeente Voorne aan Zee;
  • Ontslag commissielid.

Bespreekstuk of hamerstuk

Er zijn hamerstukken en bespreekstukken. Een bespreekstuk is een voorstel waarover in de raadsvergadering gediscussieerd wordt. Over hamerstukken wordt niet meer gediscussieerd. Een voorstel wordt een hamerstuk als een raadscommissie hierover unaniem (zonder verschil van mening) een positief advies geeft aan de raad.  

Afscheid Lies van de Pol en benoeming Richard de Zoete

Lies van der Pol nam als raadslid (D66) afscheid van gemeente Voorne aan Zee. De afgelopen jaren was Lies van der Pol wethouder in de gemeente Westvoorne en in de afgelopen maanden raadslid in de gemeente Voorne aan Zee. Richard de Zoete (D66) werd benoemd als raadslid.

Advertentie

Geef een reactie

Adblock? Dat vinden wij jammer!

Adblock geïnstalleerd? Dat vinden wij jammer. Onze website is geheel gratis te bezoeken. Maar wij halen onze onkosten uit het tonen van advertenties. Wilt u er over nadenken om Adblocker niet te gebruiken? Zo kunnen wij alles op deze website gratis blijven aanbieden.