Gemeente

Speech burgemeester Rehwinkel tijdens Nieuwjaarsreceptie

Advertentie

Gisteren, 17 januari 2023 vond de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Voorne aan Zee plaats in de Sint-Catharijnekerk in Brielle. Hieronder leest u de speech van Burgemeester Rehwinkel.

 • Hartelijk welkom, iedereen vanavond aanwezig, bij de allereerste nieuwjaarsreceptie van de nieuwe gemeente Voorne aan Zee! Fijn dat we weer samen kunnen komen na een periode waarin dat niet mogelijk was. We kunnen elkaar weer zien, spreken, handen schudden en zelfs een hug is mogelijk. Maar corona is nog niet weg: wie afstand wil houden en het houdt bij een vriendelijk uitgesproken nieuwjaarswens, die bedoelt het even goed!
 • Ik breng u de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar over namens het gemeentebestuur van Voorne aan Zee, college en raad.
 • Mag het voor eenieder van u een gezond, gelukkig, succesvol en vooral ook vreedzaam jaar zijn. Het is mooi hier. Ik hoef maar uit het raam van mijn werkkamer in Hellevoetsluis te kijken en ik zie het. Ik zag het bij de Nieuwjaarsduik in Rockanje. Ik ontmoet mooie mensen, zoals Ad Hoogerwerf. Vorige week werd hij Poorter van het Jaar 2022 vanwege zijn inzet voor Brielle en de 1 April Vereniging. Met het noemen van zijn naam spreek ik mijn diepe waardering uit voor alle vrijwilligers die op zoveel plaatsen de gemeente mooi maken.
 • Hopelijk kunt u allemaal het komend jaar uit het raam kijken en denken: wat is het mooi hier.
 • Ik zie in de kerk de brandweer, politie, handhavers en heb al kennis gemaakt met verschillende organisaties en maatschappelijke instellingen die vanavond ook aanwezig zijn, hartelijk welkom allemaal! U bent het cement van de samenleving, van nog groter belang in een periode waarin we bestuurlijk aan het verbouwen zijn. Mooi werk doet u!

Terugblik:

 • De nieuwe gemeente Voorne aan Zee is een feit en daarmee was 2023 op de eerste dag reeds een bijzonder jaar.
 • Ik mag de eerste burgemeester van Voorne aan Zee zijn, en ik beschouw dat als een zware verantwoordelijkheid. Ruim een jaar ben ik in uw midden en ik hoop dat u mij als onze burgemeester wilt beschouwen. Een nabij en fatsoenlijk bestuur, daar sta ik voor, en ik ben ervan overtuigd dat anderen mij daarin willen volgen.
 • Veel is er voorafgegaan.
 • Er was van oudsher al samenwerking tussen Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne. Maar de drie gemeentebesturen beseften dat er meer nodig was om de dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers op peil te houden, en om te kunnen voldoen aan de taken die het rijk ons opdraagt.
 • Op 15 april 2020 werd unaniem het principebesluit tot herindeling genomen: daarna is het in een sneltreinvaart gegaan en de unanimiteit is gebleven.
 • En ook na de verkiezingen van afgelopen november, is de vaart erin gebleven: de coalitie is snel gevormd, op 2 januari zijn vijf van de zeven wethouders geïnstalleerd en gisteren de overige twee wethouders. Het college van burgemeesters en wethouders is compleet. En nog deze maand spreekt de raad over het coalitieakkoord.
 • Natuurlijk waren we teleurgesteld over de geringe opkomst bij de verkiezingen. Ik weet het, het is niet uniek voor Voorne aan Zee. Maar blijkbaar voelt een grote groep inwoners zich niet vertegenwoordigd – of niet gehoord en gezien – door de politiek. Dat moet ons een zorg zijn. Wij moeten onze inwoners laten ervaren dat zij ertoe doen en dat wij ertoe doen – als openbaar bestuur.
 • Ondanks alle hectiek van een komende fusie, naast de reguliere dienstverlening, was er in de afgelopen periode ruimte voor bijvoorbeeld de herdenking van 400 jaar Haven Hellevoetsluis en 450 jaar Brielle als Eersteling der Vrijheid. Zelfs de landelijke Sinterklaasintocht werd georganiseerd. Voorne aan Zee is mooi op de kaart gezet.
 • Ik kijk tevreden terug op de nieuwjaarsnacht. Er waren wat kleine incidenten, maar over het algemeen is het rustig gebleven. Ik zag onze handhavers en hulpverleners aan het werk, mede dankzij hen is deze oud- en nieuwviering zo goed verlopen. Ik ben enorm blij dat ik kan melden dat de vuurwerkschade aan gemeentelijke eigendommen dit jaar maar de helft was van de schade bij de vorige jaarwisseling. Natuurlijk is elke euro aan vernieling er één teveel, maar hopelijk is een trend gezet. Ook zo zetten we onze nieuwe gemeente mooi op de kaart.

Vooruitblik:

 • Voorne aan Zee is de jongste gemeente in Nederland. Die titel hebben we vast te pakken voor dit jaar en wellicht zelfs langer.
 • We markeren vandaag de start van de nieuwe gemeente Voorne aan Zee op historische grond. Hier krijg ik dadelijk het wapen van de gemeente en de ambtsketen overhandigd.
 • Bij de bouw van deze Catharijnekerk in de 15e eeuw zou dit het grootste kerkgebouw van Holland worden. Van oudsher is men in Voorne aan Zee blijkbaar niet bang van grote ambities, laten we dat óók vasthouden met elkaar.
 • Helaas kon door geldgebrek het grootse plan niet worden uitgevoerd. De huidige kerk en toren zijn maar de helft van wat oorspronkelijk de bedoeling was.
 • Dat is een mooie parallel naar het heden: Voorne aan Zee kent forse opgaven, heeft stevige ambities, maar ook nu komen we er niet onderuit dat we soms op basis van onze portemonnee de ambities moeten bijstellen of faseren.
 • We leven verder in een roerige tijd. De krant lezend zien we overal onvrede en demonstraties vanwege klimaat, migratie, racisme, discriminatie, ongelijkheid. Er is soms fel verzet tegen de overheid en de vertrouwenskloof met de samenleving lijkt steeds breder te worden. Soms wordt dit een tussentijd genoemd, een overgang van oude structuren en zekerheden naar een nieuwe tijd waarvan we nog niet weten hoe die er uit zal zien. Die overgang brengt veel onzekerheid met zich mee, en daardoor ook polarisatie.
 • Als nieuwe raad, als nieuw college, als nieuwe burgemeester staan wij voor de uitdaging om in deze roerige, ontwrichtende tijd zelf te presteren, anderen op te roepen om te zien naar elkaar en samen onze vele bezoekers trots te kunnen verwelkomen.
 • We zullen in Voorne aan Zee – als inwoners maar zeker als bestuurders – boven ons zelf moeten uitstijgen en ook dienen te voldoen aan verwachtingen die in de omgeving – bij (buur)gemeenten en provincie – bestaan. Onze bestuurlijke schaal verplicht daartoe en dwingt tot een hoger abstractieniveau. Voor bestuurskracht is met de herindeling gekozen, nu komt het aan op bestuurlijke kracht.
 • We willen bouwen. We willen ruimte voor ondernemen. We zijn een gemeente met een agrarische sector die we perspectief willen bieden. We moeten onze prachtige maar kwetsbare natuurgebieden versterken. We willen onze jongeren kans geven op een leven in Voorne, met goede opleidingen, werk, woningen. We moeten de problemen van energie en duurzaamheid oplossen. Kortom, we gaan aan de slag!
 • En bij dat alles houden we voor ogen: de kracht van Voorne aan Zee zit uiteindelijk niet in de grootte van de gemeente, maar in de hechte gemeenschappen, het bloeiend verenigingsleven… onze theaters, sportvoorzieningen, cultuur, …onze feesten en festivals.
 • Laten we samen bouwen aan Voorne aan Zee.
 • En zo wens ik ons allen een groots jaar
Advertentie

Geef een reactie

Adblock? Dat vinden wij jammer!

Adblock geïnstalleerd? Dat vinden wij jammer. Onze website is geheel gratis te bezoeken. Maar wij halen onze onkosten uit het tonen van advertenties. Wilt u er over nadenken om Adblocker niet te gebruiken? Zo kunnen wij alles op deze website gratis blijven aanbieden.