Overheid

Ruim 100 chemische grondstoffen per 1 april 2023 verboden

Advertentie

Per 1 april dit jaar worden meer dan 100 chemische grondstoffen – zogeheten precursoren – verboden omdat deze alleen worden gebruikt om harddrugs te maken. Dat hebben minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid en minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten op advies van deskundigen.

Met het verbod beogen de ministers zowel de volksgezondheid te beschermen als criminele structuren in de productie en handel van harddrugs te doorbreken en op te rollen. Verder stellen de ministers een expertgroep van deskundigen in voor het bijhouden van de lijst drugsprecursoren. Zo kan doorlopend worden opgetreden bij nieuwe opkomende grondstoffen voor harddrugs.

,,De georganiseerde misdaad probeert met nietsontziend geweld zoveel mogelijk geld te verdienen met de productie en handel van harddrugs. Eigenaren van schuren en loodsen worden onder druk gezet voor de vestiging van drugslabs, ons milieu wordt ernstig vervuild door dumping van chemisch afval, liquidaties vinden plaats op straat en met explosieven worden gevels opgeblazen. Door het verbieden van deze ruim 100 chemicaliën kunnen opsporingsdiensten eerder optreden tegen de criminele structuren van deze gewelddadige industrie. Alleen al het bezit en het vervoeren van de grondstoffen om harddrugs te maken, wordt al strafbaar. Ook kunnen we internationaal meer gezamenlijk optrekken met landen waar deze stoffen al verboden zijn”, aldus minister Yeşilgöz-Zegerius.

Het verbieden van de chemische grondstoffen is mogelijk door de Wet strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit I die per 1 januari 2022 in werking is getreden. Sindsdien is het verboden om drugsprecursoren in te voeren, uit te voeren, te vervoeren of voorhanden te hebben. Hierop staat een maximum gevangenisstraf van 6 jaar. Om tot de lijst van de verboden stoffen te komen, is advies gevraagd aan een groep deskundigen van het Openbaar Ministerie (OM), de politie, Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD), Nederlands Forensisch Instituut (NFI), de Douane, de Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie en het Verbond van Handelaren in Chemische Producten.

Expertgroep

Minister Yeşilgöz-Zegerius en minister Kuipers hebben ook besloten om per 1 april dit jaar de Expertgroep precursoren in te richten met deskundigen uit de betrokken organisaties. Door de instelling van de Expertgroep kan de lijst met drugsprecursoren worden bijgehouden met nieuwe opkomende chemische stoffen. Voor het aanwijzen van de verboden stoffen gelden twee voorwaarden: deze kunnen worden gebruikt voor de illegale productie van drugs, en er is geen legale toepassing van bekend.

Met het bijhouden van de nationale lijst kan blijvend het illegale productieproces van harddrugs worden verstoord. Criminelen die de drugsprecursoren vervoeren en/of in hun bezit hebben, kunnen zo gemakkelijker worden aangepakt. Hiervoor moest telkens nog worden bewezen dat deze personen konden weten dat het ging om grondstoffen voor harddrugs. Dit is door het bijhouden van de nationale lijst niet meer nodig.

Onderstaande stoffen zijn per 1 april 2023 verboden;

Precursor voorNaamAndere benaming
BMK  
   
BMKpropyl 2-fenyl-3-oxobutanoaatPAPA
BMKisopropyl 2- fenyl-3-oxobutanoaatiPAPA
BMKbutyl fenyl-3-oxobutanoaatBAPA
BMKisobutyl fenyl-3-oxobutanoaatiBAPA
BMKtert-butyl fenyl-3-oxobutanoaattBAPA
   
BMKazijnzuur-2-fenyl-3-oxobutaanzuuranhydriden.n.b.
   
BMKethyl 3-fenyloxiraan-2-methyl-2-carboxylaatethylester van ‘BMK-glycidezuur’
BMKpropyl 3-fenyloxiraan-2-methyl-2-carboxylaatpropylester van ‘BMK-glycidezuur’
BMKisopropyl 3-fenyloxiraan-2-methyl-2-carboxylaatisopropylester van ‘BMK-glycidezuur’
BMKbutyl 3-fenyloxiraan-2-methyl-2-carboxylaatbutylester van ‘BMK-glycidezuur’
BMKisobutyl 3-fenyloxiraan-2-methyl-2-carboxylaatisobutylester van ‘BMK-glycidezuur’
BMKtert-butyl 3-fenyloxiraan-2-methyl-2-carboxylaattert-butylester van ‘BMK-glycidezuur’
BMK3-ethylpentaan-3-yl 3-fenyloxiraan-2-methyl-2-carboxylaatn.n.b.
   
BMK2-benzyl-2-methyl-1,3-dioxolaan4362-18-9
BMK2-benzyl-2,4-dimethyl-1,3-dioxolaan6282-34-4
BMK2-benzyl-2,4,5-trimethyl-1,3-dioxolaann.n.b.
BMK2-benzyl-2,4,4,5,5-pentamethyl-1,3-dioxolaann.n.b.
BMK(2,2-dimethoxypropyl)benzeen26163-01-9
BMK(2,2-diethoxypropyl)benzeen71094-32-1
BMK1-fenylprop-1-en-2-ylformiaatn.n.b.
BMK1-fenylprop-1-een-2-ylacetaat24175-87-9
BMK4-fenyl-3-oxobutaanzuur25832-09-1
BMKN-acetyl-2-fenyl-3-oxobutaanamide122664-30-6
BMKazijnzuurfenylazijnzuuranhydriden.n.b.
BMKnatrium 1-fenyl-2-hydroxy-2-propaan-2-sulfonaatBMK bisulfiet adduct
BMKdiethyl (fenylacetyl)propaanedioaat20320-59-6, DEPAPD
   
Amfetamine
amfetamine(9H-fluoreen-9-yl)methyl (1-fenylpropaan-2-yl)carbamaatN-FMOC-amfetamine
amfetaminetert-butyl (1-fenylpropaan-2-yl)carbamaatN-tBOC-amfetamine
amfetamineN-(1-fenylpropaan-2-yl)acetamideN-acetylamfetamine, 14383-60-9
amfetaminetrifluormethyl (1-fenylpropaan-2-yl)carbamaatn.n.b.
amfetamine2,2,2-trifluor-N-(1-fenylpropaan-2-yl)acetamideN-TFA-amfetamine, 62840-99-7
amfetamineN-(1-fenylpropaan-2-yl)formamideN-formylamfetamine, 15302-18-8
amfetamineprop-2-een-1-yl (1-fenylpropaan-2-yl)carbamaatN-Alloc-amfetamine
amfetamineN-(1-fenylpropaan-2-yl)benzamideN-Bz-amfetamine, N-benzoylamfetamine, 1795-95-5
amfetaminebenzyl (1-fenylpropaan-2-yl)carbamaatN-Cbz-amfetamine
amfetamine4-methyl-N-(1-fenylpropaan-2-yl)benzeen-1-sulfonamideN-Tosyl-amfetamine, 34542-12-6
amfetamine4-nitro-N-(1-fenylpropaan-2-yl)benzeen-1-sulfonamiden.n.b.
amfetamine4-broom-N-(1-fenylpropaan-2-yl)benzeen-1-sulfonamiden.n.b.
amfetamineN-(trifenylmethyl)-1-fenylpropaan-2-aminen.n.b.
   
amfetamine1-fenyl-N-(1-fenylpropaan-2-yl)methanimine2980-02-1
amfetamine2-(1-fenylpropaan-2-yl)-1H-iso-indol-1,3(2H)-dionn.n.b.
amfetamine2-acetamido-1-fenylpropylacetaatn.n.b.
amfetamine1-fenyl-2-formamidopropylformiaatn.n.b.
amfetaminedimethyl N-(1-fenylpropaan-2-yl)fosforamidaatn.n.b.
amfetaminediethyl N-(1-fenylpropaan-2-yl)fosforamidaatn.n.b.
amfetaminedifenyl N-(1-fenylpropaan-2-yl)fosforamidaat7761-65-1
amfetamineN-(1-fenylpropaan-2-ylideen)hydroxylaminefenylaceton-oxime, 13213-36-0
amfetamineN-methoxy-1-fenylpropaan-2-iminen.n.b.
amfetamine2-methyl-N-(1-fenylpropaan-2-yl)propaan-2-sulfinamiden.n.b.
amfetamine1-[2-(fenylsulfanyl)fenyl]propaan-2-amine127876-67-9
amfetamine1-chloor-1-fenylpropaan-2-amine107912-52-7
amfetamine(2-nitro-1-nitrosopropyl)benzeenn.n.b.
amfetamine1-azido-3-fenyl-2-methylpropaan-1-onn.n.b.
amfetamine(2-azidopropyl)benzeen823189-05-5
amfetamine[(1-fenylpropaan-2-yl)imino]methaansulfonzuurn.n.b.
amfetamine3-fenyl-2-methylpropaanamide7499-19-6
amfetamine4,4,5,5-tetramethyl-N-(1-fenylpropaan-2-yl)-1,3-dioxolaan-2-iminen.n.b.
amfetamine5-fenyl-4-methyl-1,3-oxazolidin-2-on125133-96-2
amfetamine(2-isocyanatopropyl)benzeen22084-42-0
   
(meth)amfetamine(2-chloorpropyl)benzeen10304-81-1
(meth)amfetamine(2-broompropyl)benzeen130232-93-8
(meth)amfetamine(2-joodpropyl)benzeen29527-87-5
   
Metamfetamine
metamfetamine(9H-fluoreen-9-yl)methyl methyl (1-fenylpropaan-2-yl)carbamaatN-FMOC-metamfetamine
metamfetamineN-methyl-N-(1-fenylpropaan-2-yl)benzamideN-Bz-metamfetamine, N-benzoyl-metamfetamine
metamfetaminetert-butyl methyl(1-fenylpropaan-2-yl)carbamaatN-tBOC-metamfetamine
metamfetamineN-methyl-N-(1-fenylpropaan-2-yl)acetamideN-acetylmetamfetamine, 27765-80-6
metamfetaminetrifluormethyl methyl(1-fenylpropaan-2-yl)carbamaatn.n.b.
metamfetamine2,2,2-trifluor-N-methyl-N-(1-fenylpropan-2-yl)acetamideN-TFA-metamfetamine
metamfetamineN-methyl-N-(1-fenylpropaan-2-yl)formamideN-formylmetamfetamine,42932-20-7
metamfetaminemethyl methyl(1-fenylpropaan-2-yl)carbamaatN-Moc-metamfetamine
metamfetamineprop-2-een-1-yl methyl(1-fenylpropaan-2-yl)carbamaatN-Alloc-metamfetamine
metamfetamineN-methyl-N-(trifenylmethyl)-1-fenylpropaan-2-aminen.n.b.
metamfetaminebenzyl methyl(1-fenylpropaan-2-yl)carbamaatN-Cbz-metamfetamine
metamfetamineN,4-dimethyl-N-(1-fenylpropaan-2-yl)benzeen-1-sulfonamideN-Tosyl-metamfetamine, 74810-23-4
metamfetamineN-methyl-4-nitro-N-(1-fenylpropaan-2-yl)benzeen-1-sulfonamideN-Ns-metamfetamine
metamfetamine4-broom-N-methyl-N-(1-fenylpropaan-2-yl)benzeen-1-sulfonamideN-Bs-metamfetamine
   
PMK(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)acetonitril4439-02-5
   
De 3,4-methyleendioxy-gesubstitueerde derivaten van de hierboven opgesomde BMK precursoren, waaronder
PMKethyl 2-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-3-oxobutanoaatn.n.b.
PMKpropyl 2-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-3-oxobutanoaatn.n.b.
PMKisopropyl 2-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-3-oxobutanoaatn.n.b.
PMKbutyl 2-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-3-oxobutanoaatn.n.b.
PMKisobutyl 2-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-3-oxobutanoaatn.n.b.
PMKtert-butyl 2-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-3-oxobutanoaatn.n.b.
   
PMKpropyl 3-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-methyloxiraan-2-carboxylaatpropylester van ‘PMK-glycidezuur’
PMKisopropyl 3-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-methyloxiraan-2-carboxylaatisopropylester van ‘PMK-glycidezuur’
PMKbutyl 3-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-methyloxiraan-2-carboxylaatbutylester van ‘PMK-glycidezuur’
PMKisobutyl 3-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-methyloxiraan-2-carboxylaatisobutylester van ‘PMK-glycidezuur’
PMKtert-butyl 3-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-methyloxiraan-2-carboxylaattert-butylester van ‘PMK-glycidezuur’
   
PMK5-[(2-methyl-1,3-dioxolaan-2-yl)methyl]-2H-1,3-benzodioxoln.n.b.
PMK5-[(2,4-dimethyl-1,3-dioxolaan-2-yl)methyl]-2H-1,3-benzodioxoln.n.b.
PMK5-[(2,4,5-trimethyl-1,3-dioxolaan-2-yl)methyl]-2H-1,3-benzodioxoln.n.b.
PMK5-[(2,4,4,5,5-pentamethyl-1,3-dioxolaan-2-yl)methyl]-2H-1,3-benzodioxoln.n.b.
PMK5-(2,2-dimethoxypropyl)-2H-1,3-benzodioxol90176-89-9
PMK5-(2,2-diethoxypropyl)-2H-1,3-benzodioxoln.n.b.
   
PMKnatrium 3-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-hydroxypropaan-2-sulfonaatPMK bisulfiet adduct
   
De 3,4-methyleendioxy-gesubstitueerde derivaten van de hierboven opgesomde amfetamine- en metamfetamineprecursoren, waaronder
MDMAtert-butyl [1-(1,3-benzodioxol-5-yl)propaan-2-yl]methylcarbamaatN-tBOC-MDMA, 1228259-70-8
MDMAN-[1-(1,3-benzodioxol-5-yl)propaan-2-yl]-N-methylacetamideN-acetyl-MDMA
MDMAtrifluormethyl [1-(1,3-benzodioxol-5-yl)propaan-2-yl]methylcarbamaatn.n.b.
MDMAN-[1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)propaan-2-yl]-2,2,2-trifluor-N-methylaceetamideN-TFA-MDMA, 158097-59-7
MDMAN-[1-(1,3-benzodioxol-5-yl)propaan-2-yl]-N-methylformamideN-formyl-MDMA,154148-22-8
MDMAmethyl [1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)propaan-2-yl]methylcarbamaatN-Moc-MDMA
MDMAprop-2-een-1-yl [1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)propaan-2-yl]methylcarbamaatN-Alloc-MDMA
MDMAN-[1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)propaan-2-yl]-N-methylbenzamideN-Bz-MDMA, N-benzoyl-MDMA
MDMAbenzyl [1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)propaan-2-yl]methylcarbamaatN-Cbz-MDMA
MDMAN-[1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)propaan-2-yl]-N,4-dimethylbenzeen-1-sulfonamideN-Tosyl-MDMA
MDMAN-[1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)propaan-2-yl]-N-methyl-4-nitrobenzeen-1-sulfonamideN-Ns-MDMA
MDMAN-[1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)propaan-2-yl]-4-broom-N-methylbenzeen-1-sulfonamideN-Bs-MDMA
   
Andere stoffen
4-fluoramfetamine1-(4-fluorfenyl)propaan-2-on459-03-0
   
4-MMC (mefedron)2-broom-1-(4-methylfenyl)propaan-1-on1451-82-7
   
2C-H1,4-dimethoxy-2-(2-nitroethenyl)benzeen108536-18-1
Advertentie

Geef een reactie

Misschien wilt u dit ook lezen?
Close

Adblock? Dat vinden wij jammer!

Adblock geïnstalleerd? Dat vinden wij jammer. Onze website is geheel gratis te bezoeken. Maar wij halen onze onkosten uit het tonen van advertenties. Wilt u er over nadenken om Adblocker niet te gebruiken? Zo kunnen wij alles op deze website gratis blijven aanbieden.