GemeenteBrielleHellevoetsluisOmliggende gemeentenOostvoorneOudenhoornRockanjeTinteVierpoldersZwartewaal

Regio Zuid-Hollandse Delta vraagt steun aan Rijk voor behouden en versterken brede welvaart inwoners

Advertentie

De gemeenten Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard, Nissewaard, Voorne aan Zee en het Recreatieschap Voorne-Putten hebben gezamenlijk een aanvraag voor een Regio Deal ingediend bij het Rijk. In een Regio Deal werken Rijk en regio samen aan een betere woon-, werk- en leefomgeving voor inwoners en ondernemers.

De ingediende aanvraag vanuit de Zuid-Hollandse Delta wordt ondersteund door vele partijen. In het voorjaar van 2024 wordt bekend of het Rijk de deal met regio Zuid-Hollandse Delta aangaat.

Samen met de andere gemeenten, het onderwijs en ondernemers investeren we in de toekomst van de Zuid-Hollandse Delta. We hebben in de afgelopen jaren al mooie resultaten bereikt en blijven ons daarvoor inzetten. Om onze inwoners en ondernemers een goede woon-, werk- en leefomgeving te bieden. Dat is waar we het voor doen. We hopen natuurlijk dat het Rijk deze initiatieven financieel blijft ondersteunen door een nieuwe Regio Deal met de gemeenten in de Zuid-Hollandse Delta te sluiten.

Wethouder Aart Jan Spoon

Van kwetsbaar naar kansrijk

De Zuid-Hollandse Delta bestaat uit drie eilanden en is een schakelgebied tussen stad, land en haven. Dat maakt dit gebied uniek. In het gebied wonen 300.000 inwoners. Ogenschijnlijk is de kwaliteit van leven, wonen en werken hier goed. Door ontwikkelingen in bevolkingssamenstelling (vergrijzing en ontgroening), grote regionale opgaven (rond arbeidsmarkt), landelijke opgaven (landbouwtransitie) en mondiale uitdagingen (circulaire- en energietransitie) staat de welvaart en de leefbaarheid in de regio echter onder druk. Om de brede welvaart in dit gebied te behouden en te versterken is het nodig om te investeren. De regio wil vooral inzetten op een toekomstgerichte manier van leren en werken en op een duurzame en veilige leefomgeving.

Nieuwe Regio Deal

In 2020 werd de eerste Regio Deal voor het gebied Zuid-Hollandse Delta gesloten. Overheid, onderwijs en ondernemers in de regio ontwikkelden met elkaar concrete uitvoeringsplannen en projectvoorstellen. Dat heeft inmiddels geleid tot succesvolle gezamenlijke projecten en resultaten. En gezorgd voor een stevige basis om de samenwerking in de regio voort te zetten en te versterken. De nieuwe Regio Deal kan daarbij als vliegwiel dienen. De aanvraag voor de nieuwe Regio Deal wordt ondersteund door vele partijen die het belang van samenwerking in de regio zien en ervaren. Zoals de provincie Zuid-Holland, het Waterschap Hollandse Delta, de gemeente Rotterdam, de vijf MBO-besturen in de regio, het regionale bedrijfsleven inclusief agrarische ondernemers vertegenwoordigd in de Regioboard, MKB Rotterdam Rijnmond, Deltalinqs, het Havenbedrijf Rotterdam, Nederland Maritiem Land en de Land- en Tuinbouworganisatie Noord. De aanvraag is gebaseerd op het regionale Ambitiedocument “Wij zijn de Zuid-Hollandse Delta” dat samen met vele maatschappelijke partners en alle gemeenteraden in de regio is opgesteld.

Meer weten over de regionale samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs in de regio Zuid-Hollandse Delta? Of de aanvraag of het ambitiedocument lezen? Kijk op: www.regiozhd.nl

Advertentie
Misschien wilt u dit ook lezen?
Close

Adblock? Dat vinden wij jammer!

Adblock geïnstalleerd? Dat vinden wij jammer. Onze website is geheel gratis te bezoeken. Maar wij halen onze onkosten uit het tonen van advertenties. Wilt u er over nadenken om Adblocker niet te gebruiken? Zo kunnen wij alles op deze website gratis blijven aanbieden.