Gemeente

Nieuwe Adviesraad Sociaal Domein Voorne aan Zee

Advertentie

Op 23 maart heeft de gemeenteraad van Voorne aan Zee de Verordening Adviesraad Sociaal Domein vastgesteld.

Het college van burgemeester en wethouders had eerder de 15 leden van deze adviesraad benoemd. De adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over de lokale invulling van de wetgeving binnen het sociaal domein van Voorne aan Zee. 

Onafhankelijk adviesorgaan

Het gaat om allerlei zaken die inwoners raken. Het betreft onder andere; zorg, welzijn, onderwijs, participatie en jeugdbeleid. Het doel is een algehele benadering, dicht bij de inwoners. Op die manier kan het beleid nog beter gevoed worden vanuit de praktijk.
Hoewel geïnstalleerd door de gemeente is de adviesraad overigens nadrukkelijk een onafhankelijk adviesorgaan, zij opereert onafhankelijk van organisaties in het sociale domein. Bij haar adviezen kijkt de adviesraad door de bril van de inwoners. De adviesraad haalt actief signalen op uit de samenleving, bevraagt inwoners en instellingen om snel te kunnen schakelen, zonder hierbij op individuele zaken in te gaan. Kennis en ervaring van gebruikers en professionals samen, maken goede afgewogen adviezen aan de gemeente mogelijk. 

Samengesteld

De nieuw aangestelde adviesraad is samengesteld uit leden van de Adviesraden Sociaal Domein uit de voormalige gemeenten Westvoorne, Hellevoetsluis en Brielle. De leden zijn: mevrouw N. Bakker, mevrouw I. Beaufort, mevrouw I. van Buuren, de heer J. van Doren, mevrouw T. van Herp, de heer S. van Iersel, mevrouw D. van Nugteren, mevrouw T. Pennings, mevrouw J. Roest-Piek, mevrouw S. Slotboom, mevrouw R. Venner, mevrouw N. de Vries, mevrouw S. op de Weegh, mevrouw L. van Wijnen, de heer J. de Winter. 

Meer informatie over de Adviesraad Sociaal Domein Voorne aan Zee kunt u vinden op: ww.voorneaanzee.nl/adviesraad-sociaal-domein

Advertentie

Geef een reactie

Adblock? Dat vinden wij jammer!

Adblock geïnstalleerd? Dat vinden wij jammer. Onze website is geheel gratis te bezoeken. Maar wij halen onze onkosten uit het tonen van advertenties. Wilt u er over nadenken om Adblocker niet te gebruiken? Zo kunnen wij alles op deze website gratis blijven aanbieden.