Algemeen

Na verontwaardiging stelt o.a. Essent tariefverhoging voor gas en energie uit

Advertentie

Een week geleden kondigden o.a. Essent en Vattenfall aan om de tarieven per 1 oktober te zullen verhogen. De ACM stelt dat energieleveranciers klanten minimaal 30 dagen vooraf moeten informeren.

Onderstaand persbericht is te vinden op de website van Essent;

Essent voert per 7 november 2022 een tariefswijziging door bij klanten met een variabel contract. Daarmee komt de eerder aangekondigde wijziging per 1 oktober te vervallen. Met deze aanpassing geeft het bedrijf gehoor aan de zorgen van klanten en de oproep van de Tweede Kamer na berichtgeving van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Klanten ontvangen over de nieuwe tarieven uiterlijk 8 oktober a.s. bericht, ongeacht of ze wel of niet een klacht hebben ingediend.

Piekmomenten inkoop vermeden
In de tweede helft van september informeerde Essent klanten met een variabel contract over de tariefverhoging per 1 oktober a.s. voor de levering van stroom en gas voor het vierde kwartaal van 2022. Deze tariefwijziging is noodzakelijk vanwege de fors hogere inkoopprijzen en aanhoudende onzekerheid op de energiemarkt. Om klanten alsnog een zo scherp mogelijk tarief te bieden, wordt de inkoop op piekmomenten vermeden. Het concurrerende tarief is mede mogelijk door slim in te kopen tot vlak voor de tariefswijziging.

Met het in acht nemen van de 30 dagen termijn, betalen klanten van Essent de totale tariefsverhoging van het vierde kwartaal niet over drie maanden, maar wordt de gehele verhoging van het vierde kwartaal verdeeld over de resterende twee maanden van 2022. De tarieven van Essent blijven daarmee een van de scherpste in de markt voor het vierde kwartaal. Ofschoon deze tariefswijziging volgens de regels geldig is aangekondigd, heeft dit mede naar aanleiding van berichten door de ACM geleid tot onrust onder klanten. Daarom past Essent de ingangsdatum aan. De nieuwe ingangsdatum van 7 november a.s. betekent dat klanten een nieuw tarief ontvangen en hierover 30 dagen voorafgaand worden geïnformeerd. Klanten zien het nieuwe advies voor hun termijnbedrag medio november in hun online omgeving.

Eerdere aankondiging was geldig
Essent heeft haar klanten in september tijdig, overeenkomstig de geldende wettelijke regels, geïnformeerd. Daarbij heeft zij, de door de ACM eerder goedgekeurde algemene voorwaarden en tarieven, toegepast. Een wetsovertreding door Essent was en is dan ook niet aan de orde. Omdat de ACM sinds afgelopen vrijdag plotseling, en zonder Essent en andere energiebedrijven te raadplegen, een nieuw standpunt over de communicatietermijn heeft ingenomen en om onrust onder klanten weg te nemen, heeft Essent ervoor gekozen vanaf nu een langere aankondigingstermijn te hanteren. Klanten van Essent kunnen, bij een tariefswijziging, kosteloos en zonder opzegtermijn overstappen naar een andere energieleverancier. Essent vindt het vervelend voor haar klanten dat er onrust is ontstaan, in deze al onzekere tijd.

Effect langere aankondigingstermijnen
Het is voor Essent uitzonderlijk om naast de reguliere momenten van 1 januari en 1 juli een tussentijdse tariefwijziging door te voeren. Essent heeft haar inkoopstrategie bewust aangepast om de tarieven voor drie maanden, in plaats van de gebruikelijke zes maanden, vast te zetten. Zodat, bij eventuele prijsdalingen, klanten hier ook snel van kunnen profiteren. De berichtgeving van de ACM heeft helaas mogelijk ook negatieve gevolgen voor de inkoopstrategie van Essent in een markt waarin de prijzen sterk fluctueren. Essent kan echter niet uitsluiten dat eventuele tussentijdse prijsveranderingen worden doorgevoerd en zal klanten in vervolg 30 dagen van tevoren informeren over tariefswijzigingen.

Advertentie

Geef een reactie

Adblock? Dat vinden wij jammer!

Adblock geïnstalleerd? Dat vinden wij jammer. Onze website is geheel gratis te bezoeken. Maar wij halen onze onkosten uit het tonen van advertenties. Wilt u er over nadenken om Adblocker niet te gebruiken? Zo kunnen wij alles op deze website gratis blijven aanbieden.