Hellevoetsluis

MKBA-traject voor alternatief voor route Farm Frites stopgezet

Advertentie

Er moet een oplossing komen voor de route van Farm Frites, die momenteel door de woonwijken van Hellevoetsluis gaat. Het traject dat daarvoor is ingezet, levert echter niet op wat de gemeente ervan verwacht had en duurt te lang. Daarom wordt dit traject stopgezet. Dat heeft de gemeenteraad besloten. De nieuwe gemeente Voorne aan Zee zal dit onderwerp verder oppakken.

In het collegeprogramma dat ruim vier jaar geleden werd opgesteld, stond al dat het de wens was om het vrachtverkeer van Farm Frites uit de woonwijken te halen. Doel daarvan was om de leefbaarheid in met name de Kooistee te verbeteren. Ook de gemeenteraad had deze wens. Dit werd onderstreept bij het vaststellen van de gebiedsvisie Hellevoetsluis Zuidoost in 2019. Toen werd besloten om een onderzoek te doen naar alternatieven voor de huidige ontsluiting van het vrachtverkeer van Farm Frites. Dit zou via de methode van een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) gebeuren. 

Dit traject startte met een enquête waarin aan inwoners gevraagd werd naar hun ervaringen met het vrachtverkeer van Farm Frites. Daaruit bleek dat veel inwoners graag een andere route wilden. Vervolgens zou het ingehuurde bureau werken aan een lijst met mogelijke alternatieven. Hierbij werden twee klankbordgroepen betrokken. Deze alternatieven zouden middels een vaste methodiek met elkaar vergeleken worden. Zover is het echter niet gekomen. Tijdens het traject werd namelijk duidelijk dat de klankbordgroepen de probleemstelling wilden aanpassen en de bredere verkeersproblematiek van heel Hellevoetsluis erbij wilden betrekken. 

De gemeenteraad ziet dat niet zitten en heeft besloten het MKBA-traject stop te zetten. De gemeente vindt nog steeds dat er een oplossing moet komen voor de huidige aan- en afvoer van Farm Frites. Het MKBA-traject duurt echter te lang. De gemeente wil dat er duidelijkheid komt voor alle betrokkenen. In de nieuwe gemeente zal onder regie van de gemeenteraad gewerkt worden aan een oplossing voor de huidige route van Farm Frites.

Advertentie

Geef een reactie

Adblock? Dat vinden wij jammer!

Adblock geïnstalleerd? Dat vinden wij jammer. Onze website is geheel gratis te bezoeken. Maar wij halen onze onkosten uit het tonen van advertenties. Wilt u er over nadenken om Adblocker niet te gebruiken? Zo kunnen wij alles op deze website gratis blijven aanbieden.