GemeenteBrielleHellevoetsluisOostvoorneRockanjeZwartewaal

Lintjesregen 2023: 13 Koninklijke onderscheidingen in Voorne aan Zee

Advertentie

Woensdagochtend 26 april 2023 reikte burgemeester Peter Rehwinkel Koninklijke onderscheidingen uit aan 12 inwoners van Voorne aan Zee, vanwege hun vrijwilligerswerk en inzet voor de samenleving. Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd hen te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Dit gebeurde tijdens een plechtigheid in Theater Twee Hondjes in Hellevoetsluis. Op 25 april werd prof. dr. Errol Prens al benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

De volgende inwoners zijn benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau: 

Brielle – De heer C.L. (Kees) Beije

Al meer dan 40 jaar is de heer Beije vrijwilliger voor verschillende organisaties en groepen in Brielle. De Protestantse Gemeente, basisschool ’t Geuzenschip en de 1 April Vereniging mogen en mochten op zijn inzet rekenen. Vanaf 2011 is de heer Beije zeer actief voor de Werkgroep Kanonnen en Affuiten, een voor Brielle belangrijke werkgroep die zorgt voor het onderhoud en restauratie van de monumentale wallen en bastions. Verder is er een grote betrokkenheid bij de Stedenband tussen Brielle en Havlíčkův Brod.

Brielle – Mevrouw C.S. (Corrie) Beije-Dekker

Vanaf 1980 is mevrouw Beije in allerlei rollen actief als vrijwilligster bij de Protestantse Gemeente. Naast tal van hand- en spandiensten zet zij zich in voor de ouderenmaaltijd en de jaarlijkse rommelmarkt. Daarnaast is zij gastvrouw voor o.a. toeristen die de kerk bezoeken. Basisschool ’t Geuzenschip mocht ook op haar inzet rekenen gedurende 34 jaar. Mevrouw Beije was bestuurslid en penningmeester van de Brielse Roeiclub. Binnen de 1 April vereniging helpt zij de 1 April viering te organiseren. Zij is al vele jaren lid van de Geuzennaald en bakt samen met haar man wafels, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de kas van de Vereniging. Verder is mevrouw Beije actief voor de Stedenband Havlíčkův Brod

Brielle – De heer C.J. de Bruin

De heer De Bruin is een zeer belangrijke vrijwilliger in Brielle, met name als het gaat om gezond en voldoende eten. Hij heeft er in 2006 mede voor gezorgd dat het eerste voedselpakket werd uitgedeeld aan mensen die dat nodig hadden. In 2009 leidde dat tot de oprichting van de Stichting Voedselbank Brielle. Sindsdien is hij vrijwilliger en bestuurslid van deze stichting. Hij is vooral belast met de voedselveiligheid en hygiëne in het pand en zorgt dat de regels door vrijwilligers worden nageleefd. Ook coördineert hij de logistiek van de gedoneerde producten en de wekelijkse uitgifte van de voedselpakketten. Cliënten die niet zelf in staat zijn om het voedselpakket op te halen, worden door hem persoonlijk 
bezocht. Ook is de heer De Bruin al vele jaren zeer actief bij de Protestantse Gemeente. Al bijna 20 jaar is hij lid van de Missionaire Werkgroep en coördineert hij van 2009 tot op heden de kerktelefoon en de kerkomroep. Daarnaast was hij een aantal jaar coördinator van de toeristencommissie. 

Brielle – De heer A.J.G. (Albert) Sars

Sinds 1994 is de heer Sars een zeer actieve en veelzijdige vrijwilliger in Brielle, met als rode draad zijn inspanningen voor het behoud van materieel erfgoed. Hij was één van de oprichters van Stichting Vrienden van het Brielsche Carillon met als doel het instandhouden van het carillon en o.a. het organiseren van concerten. Verder is de heer Sars een actief lid van de Vereniging van Maarlandbewoners met als bekendste initiatief het herstel van het Zakkendragershuisje. Momenteel besteedt de heer Sars zijn meeste vrijwilligerstijd aan de Werkgroep Kanonnen en Affuiten. Deze werkgroep houdt zich bezig met de restauratie en vervolmaking van de Brielse vestingwallen en daarmee het opnieuw bestemmen van de bastions.

Brielle – De heer J. (Jannes) Schuurhuis

Al 15 jaar lang zet de heer Schuurhuis zich wekelijks in als shiphost op het cultureel erfgoedschip SS Rotterdam. Hij geeft rondleidingen aan bezoekers en is vervangend coördinator en gids. Verder droeg hij bij aan de verbetering van de veiligheid van de bezoekers, en verzorgde hij trainingen voor andere shiphosts en lezingen in verschillende verzorgingscentra. Verder verrichtte de heer Schuurhuis vrijwilligerswerk bij het Catharina Gasthuis in Brielle en voor de Stichting Vrienden van het Catharina Gasthuis. In de hoedanigheid van secretaris heeft hij een grote bijdrage geleverd aan de activiteiten die in de diverse verzorgingscentra georganiseerd werden. 

Hellevoetsluis – Mevrouw U. (Ummuhan) Özogul-Basin

Mevrouw Özogul wordt gezien als een verbinder en bruggenbouwer van de Turkse gemeenschap met de Hellevoetse samenleving. Ze voelt goed aan wat er leeft onder de Turkse gemeenschap, in bijzonder bij de Turkse vrouwen. Ze is een kei in het samenwerken met diverse culturele en maatschappelijke organisaties. Een keiharde werkster die altijd een luisterend oor heeft voor wat er leeft bij de verschillende generaties binnen de Turkse gemeenschap. Ze heeft de Turkse gemeenschap gemotiveerd om mee te doen met het organiseren van gezamenlijke activiteiten in de buurt. Zoals de deelname aan het cultureel festival, Burendag, Gemeentelijke Opschoondag, NL Doet, Turkse jongerendisco, het oprichten van een moskee, het organiseren van thee- en koffieochtenden en kooklessen voor en door verschillende culturen.

Oostvoorne – P. (Paul) Crezee

De heer Crezee ontvangt grote waardering voor zijn verdiensten op het gebied van goede doelen. Hij koopt of krijgt fietsen, die hij helemaal opknapt. Deze fietsen worden na het opknappen verkocht. De aanzienlijke opbrengst komt ten goede aan goede doelen. Er zijn meerdere organisaties die op zijn financiële steun mogen rekenen. Twee van die doelen zijn het RRDF, een stichting die onderwijs, medische zorg, kleding en voeding verzorgt voor kinderen uit arme gezinnen in de achterbuurten in Zuidoost India en Kinderboerderij Agathahoeve. Verder heeft de heer Crezee het afgelopen jaar ook fietsen opgeknapt voor de Oekraïense vluchtelingen, die in de omgeving gehuisvest zijn. 

Oostvoorne – De heer H. (Hugo) Lens

Als zeer betrokken ondernemer in Oostvoorne is de heer Lens van grote betekenis voor de dorpsgemeenschap Oostvoorne. Zijn inzet voor de ontwikkeling van de middenstand en het leefklimaat wordt alom geprezen. Hij was o.a. betrokken bij de uitwerking en realisatie van een aantal projecten, zoals de herinrichting van de Stationsweg en het Dorpsplein in Oostvoorne. Hij is een belangrijke verbinder, initiatiefnemer en belangbehartiger voor de Oostvoornse gemeenschap, met name voor de ondernemers. Hij weet mensen te stimuleren en verbinding te leggen met verenigingen en gemeente. Verder heeft de heer Lens jarenlang de belangen behartigd van de lokale middenstand in de Raad van Toezicht van de Rabobank Oostvoorne en was betrokken bij de totstandkoming van het Ondernemers Platform Westvoorne. Ook ondersteunt hij diverse evenementen van Cultevo, heeft hij zich meerdere seizoenen ingezet als trainer en coach voor Hockeyvereniging Forcial en is hij sinds kort lid van de Handicap- en Regelcommissie van Golfclub Kleiburg, waar hij o.a. lessen geeft in de regels en etiquette van het golfspel.

Rockanje – de heer I.A. (Sjaak) Langendoen

Al 50 jaar lang zet de heer Langendoen zich in voor de Protestantse Gemeente. Hij staat bekend als een bruggenbouwer en verbinder en heeft diverse functies uitgevoerd, zoals jeugdouderling, lid jeugdraad en jeugdclubleider. Hij verrichtte vele hand- en spandiensten tijdens allerlei activiteiten en onderhoudsklussen. Voetbalvereniging Rockanje mag al meer dan 40 jaar op zijn inzet rekenen als jeugdtrainer, maar ook op het gebied van talentontwikkeling, onderhoud velden, terrein en de kantine. De laatste jaren helpt de heer Langendoen bij de Zorgcentrum Stuifakkers in het restaurant tijdens familiediners, maandelijkse muziekmiddagen etc.

Rockanje – mevrouw S. (Sippie) Langendoen-Brouwer

Mevrouw Langendoen zet zich al 50 jaar belangeloos in voor anderen. Bij de Welkomkerk is zij begonnen met de meisjesclub en heeft de kindernevendienst opgezet. Als lid van de kerkenraad en diaconie heeft zij vele neventaken uitgevoerd. Verder verleent zij hand- en spandiensten bij de diverse acties van de kerk. Bij Voetbalvereniging Rockanje was zij meer dan 30 jaar het vaste gezicht in de kantine en een belangrijke pion bij de activiteiten. De laatste jaren is mevrouw Langendoen vrijwilligster bij Catharina Thuis op Voorne. Hier helpt zij met de familiediners en andere feestelijkheden en activiteiten. 

Rockanje – De heer H.M. (Harry) Luijendijk

De heer Luijendijk zet zich al jaren in voor het verenigings- en kerkleven. Meer dan 35 jaar heeft hij officialtaken uitgeoefend voor de KNZB, regio West en voor Zwemvereniging De Duck. Hij was o.a. jurylid, starter en scheidsrechter en leidde ook nieuwe officials op. Momenteel is hij nog altijd betrokken als tijdwaarnemer. Hij is een stille kracht op de achtergrond. Verder is de heer Luijendijk een vaste kracht voor de Welkomkerk, waar hij diverse functies heeft vervuld. O.a. voorzitter van de evangelisatiecommissie, diaken en tegenwoordig scriba.

Zwartewaal – Mevrouw N.S. (Heiltje) van der Woerdt-van der Meer

Mevrouw Van der Woerdt zet zich op verschillende manieren in voor mensen en verenigingen in de eigen gemeenschap. Zij is betrokken bij de organisatie van vele kleinschalige activiteiten, maar van grote waarde voor degenen die het betreft. Al meer dan 20 jaar is zij actief bij ‘Helpt Elkander’ van ZV Zeehond 73 in Rozenburg, waar zij jonge kinderen met een beperking helpt bij de zwemlessen. In Dorpshuis de Gaffelaar werkt zij mee aan de organisatie van de Ouderen Sociëteit (Soos 55+). Zij vervult hierbij ook bestuurlijke taken. De Protestantse Gemeente Tweestromenland mag al meer dan 22 jaar rekenen op de inzet van mevrouw Van der Woerdt. Zo verzorgt zij het kerkblad: de totstandkoming, distributie en de financiën.

Advertentie

Geef een reactie

Adblock? Dat vinden wij jammer!

Adblock geïnstalleerd? Dat vinden wij jammer. Onze website is geheel gratis te bezoeken. Maar wij halen onze onkosten uit het tonen van advertenties. Wilt u er over nadenken om Adblocker niet te gebruiken? Zo kunnen wij alles op deze website gratis blijven aanbieden.