Gemeente

In juni besluit over bestemmingsplan windturbines Haringvlietdam

Advertentie

Op 23 mei 2023 heeft het college van B&W van de gemeente Voorne aan Zee het bestemmingsplan voor de windturbines Haringvlietdam besproken. Het college legt het bestemmingsplan nu voor aan de gemeenteraad.

Eerst bespreekt de raadscommissie Ruimte het plan op donderdag 8 juni. Als de commissie het plan goed genoeg vindt, kan de gemeenteraad op 22 juni een besluit nemen over het bestemmingsplan. 

Wat houdt het plan in? 

Er komen in dit plan twee nieuwe windturbines aan de binnenzijde van de Haringvlietdam. Deze vervangen de zes bestaande windturbines, die momenteel nog aan de buitenzijde van de dam staan. Met de bouw van deze windturbines voldoet de gemeente aan de afspraken met de provincie en andere gemeenten in de regio, over het opwekken van 12 megawatt windenergie op deze locatie. In eerste instantie zou er sprake zijn van drie windturbines, uiteindelijk zijn het er twee geworden.

Reacties op bestemmingsplan

Het ontwerp bestemmingsplan heeft van 19 januari t/m 1 maart 2023 ter inzage gelegen voor inspraak. In totaal zijn 50 zienswijzen ingediend. Ook heeft de klankbordgroep windturbines Haringvlietdam een advies uitgebracht. Al deze reacties zijn door het college behandeld, en op basis daarvan is het plan op sommige punten aangepast. Nu ligt er een definitief bestemmingsplan, waarover de gemeenteraad gevraagd wordt een besluit te nemen.

Inspreken

U heeft de mogelijkheid om aan het begin van de commissievergadering Ruimte óf aan het begin van de raadsvergadering in te spreken over dit onderwerp. Als u bij de commissie inspreekt, kunt u dit niet opnieuw doen tijdens de raadsvergadering. Tot 24 uur voor de vergadering kunt u doorgeven dat u wilt inspreken, door een e-mail te sturen naar griffie@voorneaanzee.nl.

Advertentie

Geef een reactie

Adblock? Dat vinden wij jammer!

Adblock geïnstalleerd? Dat vinden wij jammer. Onze website is geheel gratis te bezoeken. Maar wij halen onze onkosten uit het tonen van advertenties. Wilt u er over nadenken om Adblocker niet te gebruiken? Zo kunnen wij alles op deze website gratis blijven aanbieden.