AlgemeenOverheid

Het tekort aan studentenhuisvesting slinkt, de urgentie blijft groot

Advertentie

Uit de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2023 (LMS) blijkt dat het tekort aan studentenwoningen in de 20 grootste steden in het afgelopen jaar is afgenomen van circa 27.000 eenheden naar ruim 23.000. Dit is een kentering want de afgelopen jaren steeg het tekort aan huisvesting.

Deze ontwikkeling neemt niet weg dat de urgentie voor meer studentenhuisvesting onverminderd groot is. Dit schrijft Hugo de Jonge, minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, Volkshuisvesting en minister voor Ruimtelijke Ordening aan de Kamer over de voortgang van het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting (LAS) 2022- 2030. 

Goede stappen vooruit

Zo zien we dit jaar dat het opvangen van de piekbelasting aan het begin van het studiejaar beter geregeld is in de studentensteden. Internationale studenten worden gewaarschuwd dat ze niet moeten komen als ze geen kamer hebben, waardoor ze zorgen dat ze al een vorm van huisvesting hebben geregeld voor hun komst.  Ook zien we dat er mooie initiatieven ontstaan die beter gebruik maken van de huidige woningvoorraad, zoals uit de positief geëvalueerde pilots in Enschede en Wageningen blijkt door twee studenten op één kamer te huisvesten. Ook in Nijmegen vindt dit initiatief navolging. Daarnaast zijn er verschillende initiatieven die het benoemen waard zijn op het gebied van hospitaverhuur. Dit kan helpen bij het opvangen van de piekbelasting, maar ook bij het structureel huisvesten van studenten.

Studentenhuisvestingregisseur

Deze positieve ontwikkelingen nemen echter niet weg dat de urgentie voor meer studentenhuisvesting onverminderd groot is. De LMS laat zien dat de invoering van de basisbeurs naar verwachting leidt tot een hogere vraag naar kamers terwijl het aanbod van studentenkamers wellicht ook kan afnemen. Deze ontwikkelingen onderstrepen de noodzaak om onverminderd door te gaan met het Landelijke Actieplan Studentenhuisvesting. Doel van het actieplan is te komen tot een uitbreiding van 60.000 betaalbare studentenwoningen in de periode 2022-2030. Sinds begin dit jaar is een studentenhuisvestingsregisseur aan de slag om de voortgang van bouwprojecten te volgen en belemmeringen weg te nemen. Nieuwbouw van en transformatie naar studentenhuisvesting hebben de voorkeur en flexoplossingen kunnen hierbij worden ingezet. Uit een rondgang langs de studentensteden en omliggende steden blijkt dat er inmiddels concrete bouwplannen liggen voor circa 20.000 eenheden.

Betaalbare woningen voor studenten

Met het wetsvoorstel Betaalbare Huur dat momenteel ter advisering bij de Raad van State ligt, versterkt de minister ook de huurbescherming van studenten. Verhuurders van studentenhuisvesting worden hierdoor verplicht de maximale huurprijs volgens het woningwaarderingstelsel te respecteren.

Advertentie

Adblock? Dat vinden wij jammer!

Adblock geïnstalleerd? Dat vinden wij jammer. Onze website is geheel gratis te bezoeken. Maar wij halen onze onkosten uit het tonen van advertenties. Wilt u er over nadenken om Adblocker niet te gebruiken? Zo kunnen wij alles op deze website gratis blijven aanbieden.