Politiek

Gemeenteraad worstelt met oude en nieuwe afspraken

Advertentie

Hoe verhoudt het coalitiedocument van IBH, VVD, BVNL en PVaZ zich tot het overdrachtsdocument en daarin verwerkte visie, dat was opgesteld door de opgeheven drie gemeenten op Voorne?

Dit onderwerp kwam veelvuldig naar voren in de laatste raadsvergadering van Voorne aan Zee. Volgens de oppositie lijkt het wel dat de coalitie van de nieuwe gemeente geheel los van de  nog kort geleden gemaakte afspraken haar eigen koers wil uitzetten. Dat bevalt fractievoorzitter Wim Smit van Ons Brielle in het geheel niet. Naar zijn opvatting kan waar door de drie gemeenten tezamen met veel deskundigen zo kort geleden hard aan is gewerkt niet even opzij worden geschoven.

Hierin wordt hij gesteund door Margriet de Brok van haar gelijknamige partij. Zij verduidelijkte in de raadsvergadering dat het coalitieakkoord niet alleen niet strijdig mag zijn met het overdrachtsdocument en de daarin verwerkte visie. Het overdrachtsdocument dient zelfs leidend te zijn, het geeft immers aan waar we op de lange termijn naartoe willen. Als de koers naar de toekomst steeds wordt bepaald door iedere nieuwe coalitie dan komen we nergens, vindt ze. Hierin wordt ze ook gesteund door Lies van der Pol van D66, die in de raad verwees naar duidelijke afspraken over de plaatsing van windmolens. Deze afspraken waren in de gemeenteraad van Westvoorne gemaakt door partijen die nu ook in de nieuwe coalitie te vinden zijn. 

Naar haar oordeel is het ontstaan van een nieuwe coalitie geen reden om zo’n afspraak even overboord te gooien. Volgens VVD-fractievoorzitter Henk de Jong ligt de verhouding tussen de oude afspraken en het nu voorliggende akkoord niet zo ingewikkeld: Wat eerder was afgesproken is een visie voor de lange termijn. Het akkoord van de coalitie gaat om de korte termijn, sterker het gaat om wat de gemeenteraad vindt waar het college nu mee aan de slag moet, zo meent hij.

Zeker is dat daarmee het laatste woord over oude afspraken en het nieuwe coalitiedocument niet is gesproken. In maart wordt aan de hand van het coalitiedocument het akkoord van het college verwacht. Daar zal te lezen zijn op welke wijze de wethouders de in de coalitie aangegeven koers menen uit te gaan voeren. Verwacht mag worden dat de oppositie met argusogen uitkijkt naar hoe zich dat dan weer verhoudt tot die oude afspraken. 

Deze bijdrage is geleverd door Christiaan van Bremen. Christiaan woont namens RegioVoorneaanZee.nl de raadsvergaderingen van de gemeente Voorne aan Zee bij.

Advertentie

Geef een reactie

Adblock? Dat vinden wij jammer!

Adblock geïnstalleerd? Dat vinden wij jammer. Onze website is geheel gratis te bezoeken. Maar wij halen onze onkosten uit het tonen van advertenties. Wilt u er over nadenken om Adblocker niet te gebruiken? Zo kunnen wij alles op deze website gratis blijven aanbieden.