Gemeente

Gemeenteraad Westvoorne gaat voor meer woningen en nieuw, toekomstbestendig sportcomplex

Advertentie

De gemeenteraad van Westvoorne heeft op woensdag 20 april een eerste stap gezet om meer woningen te kunnen bouwen binnen het project Drenkeling fase 2. De raad ging akkoord met de aankoop van een perceel grond aan de Nieuwe Achterweg in Rockanje, waar in de toekomst een nieuw, toekomstbestendig sportcomplex voor voetbalvereniging Rockanje gerealiseerd kan worden. De voetbalvereniging en het evenemententerrein verhuizen dan van de Drenkeling naar de Nieuwe Achterweg. De locatie op de Drenkeling die door deze verplaatsing vrijkomt, kan worden gebruikt voor meer woningbouw. De gemeente koopt het perceel grond aan de Nieuwe Achterweg voor een bedrag van € 1.829.750,-.

Woningbouwopgave provincie

De noodzaak tot het bouwen van meer woningen is erg groot. De Drenkeling is één van de mogelijke locaties waar grotere aantallen woningen gebouwd kunnen worden. Wethouder voor woningbouw, Henk de Graad: ‘Ik ben blij dat we deze stap op weg naar meer woningen kunnen zetten. Hiermee kunnen we als gemeente voor een groot deel voldoen aan de woningbouwopgave die de provincie Zuid-Holland ons oplegt. Maar belangrijker nog, zo geven we een groter impuls aan de doorstroming op de woningmarkt.’ Overige locaties in de gemeente Westvoorne komen niet in de buurt voor wat betreft het aantal woningen of liggen buiten het dorp, waardoor het zeer onzeker is dat daar woningbouw kan plaatsvinden. 

Besluitvorming

Eerder gaf Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland al een positieve reactie op de plannen om meer woningen te kunnen bouwen op de Drenkeling. In september neemt Provinciale Staten een besluit over de bestemmingswijziging van het perceel aan de Nieuwe Achterweg. Als laatste zal de nieuwe gemeente Voorne aan Zee een krediet moeten voteren om het nieuwe sportcomplex te kunnen realiseren. 

Renovatie voetbalaccommodatie

Eerder heeft de gemeenteraad groen licht gegeven voor de renovatie en gedeeltelijke nieuwbouw van de accommodatie van voetbalvereniging Rockanje. Nu de kans op verhuizing van de voetbalvereniging groter wordt, overlegt de gemeente met de vereniging over een voor nu noodzakelijke renovatie van de huidige accommodatie. Wethouder voor sport, Jorriena de Jongh: ‘Alhoewel alle signalen wijzen op een positieve besluitvorming, kunnen we de voetbalvereniging geen 100% garantie geven dat zij op termijn gaat verhuizen. We begrijpen dat dit onzekerheid oplevert. Tegelijkertijd is de huidige accommodatie écht aan vernieuwing toe. We zullen er als college alles aan doen om ervoor te zorgen dat de vereniging over een adequate en veilige accommodatie kan beschikken tot het moment van een eventuele verhuizing. Verder stellen we alles in het werk om de besluitvorming door de nieuwe gemeente zo goed mogelijk voor te bereiden.’

Advertentie

Geef een reactie

Adblock? Dat vinden wij jammer!

Adblock geïnstalleerd? Dat vinden wij jammer. Onze website is geheel gratis te bezoeken. Maar wij halen onze onkosten uit het tonen van advertenties. Wilt u er over nadenken om Adblocker niet te gebruiken? Zo kunnen wij alles op deze website gratis blijven aanbieden.