GemeentePolitiek

Gemeenteraad heeft bestemmingsplan windturbines Haringvlietdam vastgesteld

Advertentie

Op donderdag 22 juni 2023 heeft de gemeenteraad van de gemeente Voorne aan Zee het bestemmingsplan voor twee nieuwe windturbines aan de binnenzijde van de Haringvlietdam vastgesteld.

De twee windturbines gaan de zes bestaande windturbines vervangen. De nieuwe windturbines gaan ongeveer 12 megawatt aan windenergie opwekken. Wel wil de gemeenteraad dat er een strenge geluidsnorm komt en dat gekozen wordt voor de stilste turbines. De gemeenteraad wil dat er direct gehandhaafd kan worden bij overschrijding van de geluidsnorm. Daarover werd een motie aangenomen.

Momenteel staan er aan de buitenzijde van de Haringvlietdam zes windturbines. Deze turbines zijn aan het einde van hun levensduur. De initiatiefnemer wil de zes bestaande turbines (tiphoogte 62 meter) vervangen door twee nieuwe turbines met een maximale tiphoogte van 200 meter aan de binnenzijde van de dam. Hiervoor is een bestemmingsplan opgesteld. Dit lag donderdagavond voor besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

Insprekers

De vervanging van de windturbines op de Haringvlietdam heeft een lang aanlooptraject gehad. Hierbij zijn inwoners, omwonenden en andere betrokkenen meerdere malen geïnformeerd en om hun mening gevraagd. Tijdens de raadsvergadering waren er vier insprekers waarbij het naast de communicatie ook ging om de maximale geluidsbelasting en de bescherming van omwonenden als het gaat om gezondheidsklachten. Naast kritiek was er ook een positief geluid te horen van een inspreker uit de klankbordgroep, die tevreden was over de motie en het bereikte resultaat.

Vervolgprocedure

Het windproject op de Haringvlietdam is een van de windprojecten die voortkomt uit de afspraken uit het convenant windenergie regio Rotterdam uit 2012. Het bestemmingsplan en de bijbehorende omgevingsvergunning worden binnenkort eerst ter inzage gelegd. Voor belanghebbenden is er dan de mogelijkheid om tegen het plan in beroep te gaan bij de Raad van State. Wanneer het bestemmingsplan onherroepelijk wordt, kunnen de windturbines gebouwd worden. Dan zullen ook de zes huidige windturbines aan de Haringvlietdam verdwijnen.

Strenge normen voor geluid, slagschaduw en veiligheid

Door de uitspraak van de Raad van State van 3 juni 2021 zijn de landelijke normen voor windturbines niet meer van toepassing. Totdat er nieuwe landelijke regels zijn gemaakt kunnen gemeenteraden zelf afwegingen maken voor geluid, slagschaduw en veiligheid.

De gemeenteraad is van mening dat de overlast van het geluid niet op basis van een jaargemiddelde dient te worden bepaald, maar dat er gekeken moet worden naar het geluid dat de omwonenden daadwerkelijk ervaren.

De partijen VVD, IBV, Partij Voorne aan Zee, CDA, D66, Vrij Voorne, BVNL en LEF! stelden de gemeenteraad voor de motie Windturbines Haringvlietdam aan te nemen. In deze motie wordt naast de jaargemiddelde norm ook een norm opgenomen voor de maximale hoeveelheid geluid die de windturbines op ieder willekeurig moment kunnen maken (gemeten over 10 minuten (in plaats van een jaar). Daarnaast wil de gemeenteraad dat de initiatiefnemer de stilst mogelijke turbines gaat bouwen.

Advertentie

Geef een reactie

Adblock? Dat vinden wij jammer!

Adblock geïnstalleerd? Dat vinden wij jammer. Onze website is geheel gratis te bezoeken. Maar wij halen onze onkosten uit het tonen van advertenties. Wilt u er over nadenken om Adblocker niet te gebruiken? Zo kunnen wij alles op deze website gratis blijven aanbieden.