Gemeente

Eerste avond Klankbordgroep Windproject Noordzeeboulevard

Advertentie

Op 22 juni vond de eerste bijeenkomst plaats van de Klankbordgroep Windproject Noordzeeboulevard. Deze groep bestaat uit vertegenwoordigers van diverse natuurpartijen, ondernemers en omwonenden uit het gebied waar dit project uitgevoerd gaat worden. De locatie Noordzeeboulevard is door de provincie Zuid-Holland als ontwikkelgebied voor windenergie aangewezen. Er staan reeds 14 windmolens van het Windpark Slufterdam.

Vanuit het klimaatakkoord heeft de gemeente het doel om in de toekomst 9 MW vermogen duurzame energie op te gaan weken. De beoogde windmolens in het Windproject Noordzeeboulevard wekken naar verwachting ieder jaar 30 miljoen kWh op. Dat is evenveel als ongeveer 24.000 huishoudens per jaar gebruiken. Om dit in goed overleg met de omgeving van de Noordzeeboulevard te doen is de klankbordgroep in het leven geroepen. De klankbordgroep is een overleg van belanghebbenden dat de gemeente en initiatiefnemers gaat adviseren bij de uitwerking van het plan.

Deze eerste avond stond vooral in het teken van elkaar leren kennen en een beeld krijgen van waar de klankbordgroep zich mee bezig gaat houden. Na een voorstelronde van alle aanwezigen gaven de gemeente en Pure Energie, de initiatiefnemer van het project, een toelichting op de huidige stand van zaken en de globale planning van het project. Het komend jaar zullen er diverse onderzoeken worden uitgevoerd onder meer naar de effecten van de windmolens op de natuur, en naar overlast door geluid en slagschaduw voor de mensen die in omgeving van de windmolens wonen en recreëren. Al deze onderzoeken zullen uitgebreid in de klankbordgroep worden besproken. Ook zal er aandacht zijn voor de manier waarop omwonenden en andere geïnteresseerden betrokken worden bij het project en bij de mogelijkheden om te kunnen delen in de opbrengsten van het project.

Bron: Gemeente Westvoorne

Advertentie

Geef een reactie

Adblock? Dat vinden wij jammer!

Adblock geïnstalleerd? Dat vinden wij jammer. Onze website is geheel gratis te bezoeken. Maar wij halen onze onkosten uit het tonen van advertenties. Wilt u er over nadenken om Adblocker niet te gebruiken? Zo kunnen wij alles op deze website gratis blijven aanbieden.