Overheid

€105 miljoen extra om het maximale uit alle leerlingen te halen

Ruim 100.000 leerlingen op 700 middelbare scholen zullen hier de komende jaren van profiteren.

Advertentie

Met keihard werken en je best doen moet je in Nederland alles uit jezelf kunnen halen. Waar je woont, wie je ouders zijn of op welke school je zit, mag geen rol spelen. Toch is dat nog niet overal vanzelfsprekend. Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) trekt daarom € 105 miljoen uit om jongeren die dat nodig hebben een steuntje in de rug te geven door bijvoorbeeld les in kleinere groepen of extra aandacht en begeleiding.

Ruim 100.000 leerlingen op 700 middelbare scholen zullen hier de komende jaren van profiteren.

Minister Wiersma: “We staan in Nederland de komende jaren voor grote uitdagingen die om oplossingen vragen. Daar hebben we ieder talent voor nodig. Daarom investeert het kabinet in extra kansen voor middelbare scholieren. Zo kunnen zij terecht komen in de vele sectoren die staan te trappelen om al deze talenten binnen te halen.”

Extra begeleiding en activiteiten onder en na schooltijd

In het voortgezet onderwijs trekt minister Wiersma structureel € 105 miljoen uit voor het zogenoemde leerplusarrangement bovenop de bestaande € 52 miljoen. Zo moeten grote verschillen tussen leerlingen en scholen kleiner worden. Scholen krijgen de opdracht het extra geld in te zetten waar leerlingen dit nodig hebben, bijvoorbeeld voor praktijk- of technieklessen, kleinere klassen of extra huiswerkbegeleiding.

Daarnaast is afgelopen jaar het programma School & Omgeving gestart om leerlingen extra goed klaar te stomen voor de toekomst. Op en rond veel scholen worden na schooltijd extra activiteiten georganiseerd zodat alle leerlingen het optimale uit zichzelf kunnen halen. 128 coalities van ruim 600 scholen, gemeenten en lokale partijen zoals ondernemers, sportorganisaties, bibliotheken en lokale verenigingen bieden al aan ruim 124.000 leerlingen activiteiten aan. Dat aantal loopt dit schooljaar op naar zo’n 181.000 leerlingen die bijvoorbeeld een verlengde schooldag, huiswerkbegeleiding of praktijkles bij een ondernemer krijgen.

Basisvaardigheden en goed onderwijs voorop

Op school leg je de basis voor je toekomst. Goed leren lezen, rekenen en schrijven is hierbij essentieel. Voor deze basisvaardigheden is jaarlijks € 1 miljard beschikbaar. We werken samen met scholen aan de kwaliteit van het onderwijs en investeren in leraren. Om werken in het onderwijs aantrekkelijk te maken en te houden investeren we jaarlijks € 1,5 miljard, zoals afgesproken in het Onderwijsakkoord.

Daarnaast vindt minister Wiersma het belangrijk dat leerlingen op scholen gewoon goed les moeten krijgen in plaats van afhankelijk te zijn van commerciële bijlesbureaus. Een kwart van alle leerlingen maakt gebruik van betaalde bijles. Minister Wiersma wil dat scholen dit voorkomen en zelf bijles aanbieden aan alle leerlingen. Niet alle ouders kunnen bijles, huiswerkbegeleiding of examentraining betalen. De minister wil daarom het private aanbod in het onderwijs aanpakken en ontmoedigen. Hij werkt samen met sectorraden aan strengere richtlijnen. Zo gaat er binnenkort een wetsvoorstel in internetconsultatie dat een verklaring omtrent het gedrag (VOG) gaat verplichten voor personeel van commerciële bureaus.

Voorschoolse educatie

Goed onderwijs en het leggen van de beste basis voor de toekomst van leerlingen en daarmee van Nederland begint al vroeg. Op de basisscholen zien we al grote verschillen. Die willen we komende jaren al vanaf jongere leeftijd inlopen. Minister Wiersma komt met een extra aanpak om meer kinderen gebruik te laten maken van een zogeheten voorschool door de kwaliteit van de voorschoolse educatie te versterken en de relatie tussen kinderopvang en onderwijs beter te maken. Zo benutten we de schooltijd optimaal om alles uit leerlingen te kunnen halen.

Advertentie

Geef een reactie

Misschien wilt u dit ook lezen?
Close

Adblock? Dat vinden wij jammer!

Adblock geïnstalleerd? Dat vinden wij jammer. Onze website is geheel gratis te bezoeken. Maar wij halen onze onkosten uit het tonen van advertenties. Wilt u er over nadenken om Adblocker niet te gebruiken? Zo kunnen wij alles op deze website gratis blijven aanbieden.