Overheid

Definitief besluit: concentratie kinderhartchirurgie in Rotterdam en Groningen

Advertentie

Minister Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft vandaag zijn definitieve besluit bekend gemaakt om operaties bij kinderen met een aangeboren hartafwijking te concentreren in het Erasmus MC en het UMC Groningen.

Eerder dit jaar viel het voorgenomen besluit van de minister op deze twee locaties. Concentratie van deze complexe vorm van zorg is nodig om de kwaliteit van zorg te verbeteren en de kans op vermijdbare sterfte en complicaties te verminderen.

Minister Kuipers: “Er wordt al meer dan 30 jaar gepraat over het belang van de concentratie van kinderhartchirurgie. Iedereen is het daar over eens. Het is nu tijd om over te gaan tot actie. Ik begrijp de zorgen en emoties die er leven bij ouders, patiënten, personeel en de umc’s. Dit besluit heeft een grote impact, en toch is het – in het belang juist van die patiënten – noodzakelijk om dit te doen. Ik heb goed geluisterd naar de zienswijzen van de betrokken partijen. Alles overwegende neem ik nu een definitief besluit in lijn met het eerdere voorgenomen besluit.”

Dit besluit betekent niet dat alle zorg voor hartpatiënten in Utrecht en Leiden verdwijnt. Het gaat alleen om de chirurgische ingrepen. Controles, poliklinische afspraken, voor- en nazorg en gesprekken over medicatie kunnen ook na de concentratie van operaties voor patiënten plaatsvinden in het vertrouwde ziekenhuis, door de eigen specialist. Dat geldt uiteraard ook voor de eventuele acute zorg voor deze patiënten.

Zienswijzen umc’s

De afgelopen maanden hebben de betrokken universitaire medische centra (umc’s) hun zienswijze op het voorgenomen besluit zowel schriftelijk als mondeling kunnen delen. De verschillende zienswijzen bevatten geen nieuwe doorslaggevende redenen om van het voorgenomen besluit af te wijken.

Proces

Er is tijd nodig om de concentratie van deze zorg goed te regelen. Naar verwachting zal de transitieperiode 2,5 jaar duren. De Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU) en de umc’s zelf zijn verantwoordelijk voor het realiseren van de transitie met ondersteuning van de eerder genoemde commissie. De impactanalyse van de NZa helpt daarbij om de transitie vorm te geven.

Belang van concentratie

Verschillende onderzoeken, rapporten en adviezen hebben door de jaren heen aangetoond dat concentratie van kinderhartchirurgie noodzakelijk is om het risico op vermijdbare complicaties en sterfte te verminderen. Wanneer de operaties in meer dan twee centra uitgevoerd blijven worden, voeren zorgprofessionals te weinig operaties uit om hun vaardigheden op peil te houden en is de beschikbaarheid van het zeer beperkt aantal professionals per centrum te laag. Dit zet de kwaliteit en continuïteit van deze zorg onder druk. Het concentreren van de operaties op twee locaties is in het belang van de patiënt omdat het de kwaliteit van zorg verbetert en de kans op vermijdbare sterfte en complicaties vermindert.

Advertentie

Geef een reactie

Misschien wilt u dit ook lezen?
Close

Adblock? Dat vinden wij jammer!

Adblock geïnstalleerd? Dat vinden wij jammer. Onze website is geheel gratis te bezoeken. Maar wij halen onze onkosten uit het tonen van advertenties. Wilt u er over nadenken om Adblocker niet te gebruiken? Zo kunnen wij alles op deze website gratis blijven aanbieden.