Advertorial

De wet kwaliteitsborging bouw treedt in werking op 1 januari 2024

Advertentie

Er is jaren aan gewerkt om de Omgevingswet en daaraan de wet Kwaliteitsborging Bouw te implementeren in de huidige wet- en regelgeving.

In principe verandert er niet zo veel, wanneer je inhoudelijk kijkt naar de Omgevingswet. Je kunt het zien als een kapstok waar alle bestaande wetten onder komen te hangen. 

Wel krijgen enkele wetten een andere benaming. Zo wordt de Waterwet “waterschap verordening” en komen andere wetten onder een ander wet artikel te hangen. 

Wat wel veranderd is de manier waarop de burger en bedrijven haar vergunningen gaan aanvragen. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet, afgekort DSO is de nieuwe ingang voor het aanvragen van vergunningen en het doen van meldingen. Het Omgevingsloket (OLO) komt te vervallen.  Aan het woord is de heer Fransen van het in Nissewaard gevestigde Nanoc Inspecties BV, een gespecialiseerd bedrijf.

Fransen gaat verder met “Het wordt voor burgers en bedrijven een heel stuk makkelijker.

Wat wel een flinke impact zal geven is de Wet Kwaliteitsborging Bouw.  Deze verandering in wet- en regelgeving gaat een grote impact hebben voor de bouwsector”.

Waar tot 31-12-2023 bouw-, en woningtoezicht van de gemeente toezicht hield op de bouwkwaliteit zijn dat per 1-1-2024 commerciële bedrijven. Gespecialiseerde ondernemingen welke door een zware selectie heen zijn gekomen van de rijksoverheid en gecertificeerd zijn volgens de BRL5019. Het zijn veelal bouwkundigen met een flinke dosis ervaring op het gebied van bouwkundige zaken, binnenklimaat, constructies en brandveiligheid. 

Voor de consument die een woning laat bouwen een extra zekerheid dat er gebouwd gaat worden waar opdracht voor is gegeven en voor bouwondernemingen een extra garantie dat zij hun klanten leveren wat er wordt beloofd. Bouwondernemingen hebben, wanneer zij goed aantoonbaar kunnen maken met welke materialen en welk gekwalificeerd personeel het bouwwerk wordt gebouwd, nagenoeg geen hinder van de onafhankelijke Kwaliteitsborger, aldus Fransen.  Ontstaan er toch tekortkomingen dan gaat de Kwaliteitsborger in gesprek met de bouwonderneming om de fout te herstellen. De Kwaliteitsborger geeft alleen een verklaring af wanneer aan alle eisen en afspraken is voldaan. Zonder de verklaring kan het bouwwerk niet in gebruik worden genomen. Het is daarom in ieder zijn belang dat er op een juiste manier wordt gebouwd en kwaliteit aantoonbaar is gemaakt. 

De onafhankelijkheid van de Kwaliteitsborger is vastgelegd in het BRL5019 certificaat waar een bedrijf als Nanoc Inspecties BV aan moet voldoen. Wanneer er klachten komen bij de certificerende instantie of de landelijke organisatie TioKB dan kan een kwaliteitsborgergeschorst worden en kan hij dus geen werk uitvoeren.  Het is een gecertificeerd bedrijf alles aangelegen om integer te werken.

Fransen vertelde ons dat zij op dit moment nog geen WKB-taken kunnen uitvoeren maar organisaties helpen om de nieuwe WKB op een juiste manier te implementeren waardoor zij over 9 maanden klaar zijn voor de nieuwe werkwijze.  Omdat we als specialisten in de Eerste kamer hebben meegepraat over een juiste implementatie van de Wet Kwaliteitsborging Bouw en scherp zijn geweest over de onafhankelijke rol van een Kwaliteitsborger- en omdat we al jaren als interim toezichthouders worden ingehuurd bij Omgevingsdiensten, gemeenten en Waterschappen, kennen we de klappen van de zweep.  Ook voeren we inspecties uit  op het gebied van geluid bij klachten en thermische warmte verliezen om verliezen inzichtelijk te maken. Nanoc Inspecties BV heeft hiervoor een arsenaal aan meetapparatuur. 

Een kwaliteitsborger betrekken voor uw bouwwerk is een wettelijke plicht per 1 januari 2024. Veel gemeenten geven een korting op leges om de kosten van een Kwaliteitsborger te betalen of bieden een andere vorm aan van gedeeltelijke financiering.  De rol van de gemeentelijke toezichthouders verandert dan ook per 1 januari 2024. Een groot deel van deze taken worden overgenomen door de Kwaliteitsborger.  Faalkosten tijdens een bouw zouden eigenlijk niet meer berekend hoeven te worden om daarmee de kosten van een Kwaliteitsborger niet kostenverhogend te laten zijn. 

Voor de consument, u dus als opdrachtgever, wordt de nieuwe WKB een verlichting omdat onafhankelijke externe kennis wordt ingezet om uw bouwwerk veiliger te laten zijn en omdat bouwfouten voorkomen worden. U krijgt wat u heeft besteld.  

Voor meer informatie over de Wet Kwaliteitsborging of over het op Voorne Putte gevestigde Nanoc Inspecties BV kunt u de website van dit gespecialiseerde bedrijf bezoeken op www.nanoc-inspecties.nl Ook kunt u Nanoc Inspecties BV telefonisch vragen om meer informatie via telefoonnummer 085-0861051

Advertentie

Geef een reactie

Misschien wilt u dit ook lezen?
Close

Adblock? Dat vinden wij jammer!

Adblock geïnstalleerd? Dat vinden wij jammer. Onze website is geheel gratis te bezoeken. Maar wij halen onze onkosten uit het tonen van advertenties. Wilt u er over nadenken om Adblocker niet te gebruiken? Zo kunnen wij alles op deze website gratis blijven aanbieden.