Gemeente

Coalitieakkoord ‘Samen verder, een frisse start’

Advertentie

Het college kan aan de slag om aangevuld coalitieakkoord uit te gaan werken: handreikingen over en weer om samen aan een mooi en gezond Voorne aan Zee te bouwen 

Donderdagavond 26 januari 2023 tijdens de raadsvergadering van de gemeente Voorne aan Zee werden de resterende 15 commissieleden benoemd en beëdigd en stond onder andere het coalitieakkoord op de agenda.

Nieuwe ambtsketen; de tien kernen van Voorne aan Zee

Met trots droeg burgemeester Peter Rehwinkel voor het eerst de nieuwe ambtsketen die vorige week tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst is overhandigd. In de ambtsketen, gemaakt door Saskia Mulder van goudsmederij Briolet in Rockanje, zijn de tien kernen van de gemeente Voorne aan Zee verwerkt. 

“In de Toekomstvisie van de nieuwe gemeente wordt aangegeven dat Voorne aan Zee divers en authentiek is. De eigen identiteit en kenmerken van de kernen zullen blijven bestaan; inwoners zijn trots op de rijke geschiedenis, prachtige natuur en unieke dorpen en steden. Er wordt dan ook ingezet op een sterk kernenbeleid. Door het verwerken van de gemeentewapens in de keten wordt dit nog eens benadrukt. Zo zijn de tien kernen de schakels van de keten. En deze schakels verbinden zo de kernen tot de nieuwe gemeente Voorne aan Zee”, lichtte burgemeester Peter Rehwinkel aan het begin van de raadsvergadering toe.

Coalitieakkoord ‘Samen verder, een frisse start’

Tijdens de raadsvergadering van 2 januari is het coalitieakkoord gepresenteerd en vond een eerste reactie plaats. Naar aanleiding van deze vergadering zijn er, naar tevredenheid,  gesprekken gevoerd tussen de coalitie- en oppositiepartijen en zijn er aanvullingen ingebracht. Deze hadden betrekking op onder andere nieuwe vormen van participatie als een Burgerberaad (Expertpanel), het creëren van draagvlak onder inwoners voor oplossingen in duurzaamheid en energieopwekking, blijvende aandacht voor de verzanding van de kust, het stimuleren van dorps- en wijkraden, bereikbare zorg op Voorne-Putten, goede huisvesting voor scholen om een prettige leeromgeving te creëren en aandacht voor jeugd & jongeren. 

Tijdens de bespreking van het document hebben alle oppositiepartijen de nodige punten belicht en meegegeven die het college in hun ogen moet meenemen bij de uitwerking van het coalitieakkoord. Alle vastgestelde strategische visies dienen als een stip op de horizon te dienen. Ook werd aandacht gevraagd voor de uitvoering van de huidige overdrachtsdocumenten, hoe, gezamenlijk te komen tot een gezonde begroting en het tijdig inzetten van participatie om inwoners te betrekken.

Met de input van de partijen zijn er handreikingen over en weer gegeven om samen aan een mooi en gezond Voorne aan Zee te bouwen. Het college is nu aan zet, zij kunnen aan de slag om het akkoord dat op hoofdlijnen is omschreven verder uit te werken in concrete plannen. Het streven is om dit collegedocument in maart gereed te hebben en tezamen met de begroting aan te bieden.

Overige besproken onderwerpen

Overige besproken onderwerpen tijdens deze raadsvergadering waren de verordening voor de behandeling van bezwaarschriften en formele klachten en de verordening Intern Klachtrecht Voorne aan Zee.
De verordening voor de behandeling van bezwaarschriften en formele klachten Voorne aan Zee is vastgesteld. De betreffende verordeningen uit de voormalige gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne zijn ingetrokken. De motie ingediend door Groen Links PvdA, CDA, D66, ONS Brielle, Vrij Voorne en Fractie den Brok om procesafspraken te maken met de bezwaarschriftencommissie over de onderwerpen die in het jaarverslag komen te staan, werd unaniem door alle partijen aangenomen.

De beslispunten bij de verordening intern klachtrecht Voorne aan Zee zijn abusievelijk niet in stemming gebracht en worden in de raad van februari vastgesteld. De motie over de inkorting van de termijn klachtrecht ingediend door Groen Links PvdA, CDA, D66, ONS Brielle, Vrij Voorne en Fractie den Brok werd verworpen.

Advertentie

Geef een reactie

Adblock? Dat vinden wij jammer!

Adblock geïnstalleerd? Dat vinden wij jammer. Onze website is geheel gratis te bezoeken. Maar wij halen onze onkosten uit het tonen van advertenties. Wilt u er over nadenken om Adblocker niet te gebruiken? Zo kunnen wij alles op deze website gratis blijven aanbieden.