GemeenteZwartewaal

Bouw Dorpshart Zwartewaal is klaar voor de start.

Advertentie

Bij Gemeente Voorne aan Zee stond het dorpshart van Zwartewaal op 3 oktober 2023 op de agenda van de raadsvergadering. Tijdens de inloopdagen voor bewoners en betrokkenen in het dorp om vragen te stellen over de plannen, bleek de vraag of deze raadsvergadering eindelijk de duidelijkheid geeft waarop iedereen al lang wacht, vaak gesteld. 

Burgemeester Rehwinkel was bij de raadsvergadering de voorzitter en benoemde dat het dorpshart geen hamerstuk zou zijn maar een bespreekstuk.

Een bespreekstuk is een voorstel waarover in de raadsvergadering gediscussieerd wordt. Over hamerstukken wordt niet meer gediscussieerd. Een voorstel wordt een hamerstuk als een raadscommissie hierover unaniem een positief advies geeft aan de raad.

Financiën

Wethouder Igor Bal houdt zich bezig met de financiële kwestie rondom de plannen voor het bouwen van onder meer een nieuw schoolgebouw voor basisschool ‘t Want, koop- en sociale woningen, en voorzieningen voor ondernemers. Hij diende de volgende voorstellen in bij de raad;

Wethouder Bal vraagt de raad van de gemeente Voorne aan Zee een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 3,1 miljoen voor de realisatie van het voorzieningencluster Dorpshart Zwartewaal en voor de dekking van de afschrijvingslasten een gelijk bedrag te onttrekken aan de algemene reserve en dit bedrag te storten in de reserve(s) dekking kapitaallasten. 

Een actualisatie van de grondexploitatie Dorpshart Zwartewaal vast te stellen en daarmee de voorziening te verhogen met € 2,1 miljoen naar in totaal € 3,1 miljoen en voor de dekking hiervan een gelijk bedrag te onttrekken aan de algemene reserve. 

Een actualisatie van de grondexploitatie Dorpshart Zwartewaal door te voeren en daarmee het risicoprofiel te verhogen met € 1,4 miljoen naar in totaal € 2,1 miljoen.

Voorstel is geaccepteerd

Omdat het dorpshart een bespreekstuk was bleef het de vraag of er tot een besluit gekomen kon worden en bleef het nog even spannend. Er is grote bewustwording binnen de raad ontstaan omtrent het verloop van de begroting van het Dorpshart Zwartewaal, wat zij ter evaluatie meenemen met leerpunten naar de toekomst. Er bleken geen redenen om Zwartewaal daardoor nog langer te laten wachten.

De stemming was, met steun van de provincie, positief en dus werd het vraagstuk toch nog een hamerstuk. Voor de financiële aanvraag van wethouder Bal is er een formeel akkoord.

Klaar voor de start

Nu alle neuzen dezelfde kant op staan en er groen licht gegeven is gaat de bouw zo spoedig mogelijk van start, waarbij de basisschool mag verwachten dat de leerlingen de kerst volgend jaar, in 2024, kunnen vieren in hun nieuwe schoolgebouw.

De bewoners

De inwoners van Zwartewaal zijn over het algemeen tevreden over de bouwplannen maar hebben lang moeten wachten op zekerheid of er ook daadwerkelijk gestart zal gaan worden met de bouw. Er is behoefte aan nieuwe voorzieningen, doorstroom woningen en nieuwe parkeerplaatsen.

De raad is bijzonder goed te spreken over de samenwerking met de Dorpsraad, de klankbordgroep, basisschool ‘t Want en dorpshuis de Gaffelaar.

Advertentie

Adblock? Dat vinden wij jammer!

Adblock geïnstalleerd? Dat vinden wij jammer. Onze website is geheel gratis te bezoeken. Maar wij halen onze onkosten uit het tonen van advertenties. Wilt u er over nadenken om Adblocker niet te gebruiken? Zo kunnen wij alles op deze website gratis blijven aanbieden.