Brielle

Bijzondere vondsten tijdens rioolwerkzaamheden binnenstad Brielle

Advertentie

Sinds afgelopen zomer worden in de binnenstad van Brielle werkzaamheden uitgevoerd voor de aanleg van een gescheiden rioolsysteem: een nieuw hemelwaterriool.

Omdat de vesting van Brielle een gebied van hoge archeologische waarde is, gebeurt dit onder archeologische begeleiding. 
Onlangs zijn er ten oosten van de St. Catharijnekerk begravingen aangetroffen, uit de tijd dat het terrein nog in gebruik was als begraafplaats. Aan het gebruik om overledenen binnen de vesting te begraven kwam in 1842 voorgoed een einde, toen de algemene begraafplaats aan de G.J. van den Boogerdweg in gebruik werd genomen. De jongste graven stammen dus in elk geval van vóór die tijd. Een deel van de aangetroffen graven is waarschijnlijk een stuk ouder.

Bijzondere vondsten

Twee begravingen vielen in het bijzonder op: in beide gevallen was er geen sprake van een traditionele kist, maar een gehalveerde ton met deksel. Bij één van de twee zat de hoepel nog aan de duigen vast. Van deze begravingen wordt gedacht dat ze ouder zijn dan de 19de eeuw, maar hoe oud precies moet nog blijken. 

Herbegraving

De begravingen worden zoveel mogelijk met rust gelaten, maar binnen het rioleringstracé is dat helaas niet mogelijk. Om de zorgvuldige omgang met die begravingen te waarborgen, worden ze in opdracht van de gemeente door archeologen gedocumenteerd en uit het tracé verwijderd. De stoffelijke resten zullen te zijner tijd worden herbegraven op een nader te bepalen locatie.

Verder onderzoek

Omdat de begravingen het verhaal vertellen van de bewoners van Brielle tot een paar honderd jaren geleden, kiest de gemeente er daarnaast voor om een aantal individuen archeologisch in detail te laten onderzoeken. Dat onderzoek levert een bijdrage aan de kennis over het verleden van de stad en haar inwoners, bijvoorbeeld over hun gezondheid door de eeuwen heen.

Advertentie

Geef een reactie

Adblock? Dat vinden wij jammer!

Adblock geïnstalleerd? Dat vinden wij jammer. Onze website is geheel gratis te bezoeken. Maar wij halen onze onkosten uit het tonen van advertenties. Wilt u er over nadenken om Adblocker niet te gebruiken? Zo kunnen wij alles op deze website gratis blijven aanbieden.