Brielle

Aanleg hemelwaterriool in binnenstad Brielle

Advertentie

Brielle – Aannemersbedrijf Heijmans Infra B.V. uit Rosmalen gaat in opdracht van de gemeente Brielle een hemelwaterriool in de binnenstad van Brielle aanleggen. Het doel van de aanleg is om te zorgen dat het regenwater sneller afgevoerd kan worden. Daarom wordt in de omgeving van het Wellerondom en Sint Catharijnehof een nieuw hemelwaterriool aangelegd. Tevens wordt er ook een deel van de oude riolering vervangen. Dit project is verdeeld in twee fases. Begin juli wordt gestart met de werkzaamheden van fase 1. Op het ogenblik zijn de voorbereidende werkzaamheden in gang gezet.

Eerst moet er een verbinding met het oppervlaktewater worden gemaakt om het water te kunnen afvoeren. Om dit te kunnen realiseren wordt er een buis door middel van een boring onder de stadswal naar de Lange Veste gemaakt. Deze werkzaamheden vinden plaats vanaf het speelveld gelegen aan de Maarten Trompstraat. Tijdens de gehele uitvoeringsperiode is het speel- en grasveld tegenover de Jan de Klerkstraat tijdelijk niet in gebruik. Fase 1 zal tot eind oktober duren. 

Wethouder Robert van der Kooi: “In de binnenstad van Brielle is er na hevige regenval overlast van overtollig water. De huidige riolering kan de vaker voorkomende extreme buien niet goed afvoeren. De gemeente heeft naar een oplossing gezocht zodat het regenwater sneller wordt afgevoerd.”

Daarom hebben er eerder dit jaar al werkzaamheden aan het Wellerondom plaatsgevonden zoals het aanleggen van het eerste stuk hemelwaterriool, het aanbrengen van lijngoten en het aanbrengen van extra kolken.

Monitoring van de omgeving

Met het oog op het belang van omwonenden laat de gemeente de staat van de nabijgelegen bebouwing vastleggen voorafgaand aan de werkzaamheden. De opname houdt in dat de bouwkundige staat en conditie van de panden van de bewoners wordt vastgelegd. Deze zogeheten bouwkundige opnamen worden verricht door een extern bedrijf. Bewoners die hiervoor in aanmerking komen zullen hierover bericht ontvangen van dit bedrijf. 

Naast de bouwkundige opnames, wordt de omgeving voorafgaand en tijdens de uitvoering gemonitord. Deze monitoring bestaat uit het meten van trillingen, het controleren van verplaatsingen van de aangrenzende bebouwing en het volgen van de grondwaterstanden. Door deze monitoring worden afwijkingen snel geconstateerd en kan de gemeente daar direct op anticiperen met als doel het voorkomen van schades als gevolg van de werkzaamheden.

Informatiebijeenkomst
De werkzaamheden van fase 2 zullen volgens planning in oktober 2022 starten. In september zal de gemeente een informatiebijeenkomst organiseren voor de direct omwonenden waarin de werkzaamheden zullen worden besproken. 

BouwApp
De gemeente heeft voor dit project de Omgevingsverbinder ingehuurd voor de omgevings-communicatie. Nikki van Alphen, omgevingsmanager, fungeert als aanspreekpunt voor omwonenden en andere betrokkenen. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 010-7009762 of e-mailadres brielle@deomgevingsverbinder.nl. Tijdens het project kunnen omwonenden en andere belangstellenden de voortgang volgen via de BouwApp, genaamd ‘Aanleg hemelwaterriool Binnenstad Brielle”. Via deze app zal periodiek informatie over de werkzaamheden worden gedeeld in woord en beeld.

Bron: Gemeente Brielle

Advertentie

Geef een reactie

Adblock? Dat vinden wij jammer!

Adblock geïnstalleerd? Dat vinden wij jammer. Onze website is geheel gratis te bezoeken. Maar wij halen onze onkosten uit het tonen van advertenties. Wilt u er over nadenken om Adblocker niet te gebruiken? Zo kunnen wij alles op deze website gratis blijven aanbieden.